Gayrimenkul devirleri, kat mülkiyeti, ipotek tesisi, irtifak hakkı tesisi (üst hakkı, intifa vb.) ve benzeri
konularda tapu müdürlüklerinde veya diğer dairelerde işlemler takip edilmekte, takip edilecek işlemin
mevzuata uygunluğu ve işlem belgelerinin yeterliliği kontrol edilmektedir.

Tapu işlemleri hukuki, teknik, idari ve mali bilgiyi gerektiren işlemlerdir. Mevzuat ve uygulamalar sürekli
değişmektedir. İşlem sahiplerinin söz konusu değişiklikleri takip etmesi hayli güçtür. Tapu işlemleri için
gerekli belge ve bilgi düzenin zamanında ve sağlıklı olarak sağlanması, işlemlerin en kıs sürede ve
sağlıklı olarak sonuçlanmasını sağlayacaktır. Tapu işlemleri , tapu uzmanlarımızca en kısa sürede
sağlıklı ve süratlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Tapu işlemlerinin uzmanlarca takip edilmesiyle ;
a) Tapu işlemlerine ilişkin belge ve bilgi düzeni tam olarak sağlanacağımdan, eksik belge ve bilgiyle
başvuru olmayacaktır.
b) Tapu kaydı ve belgeler önceden kontrol edilmiş olacağından işlemler en kısa sürede
tamamlanacaktır.
c) İşlemde  tapu harcı muafiyeti söz konusu ise buna ilişkin bilgilendirme yapılarak,harç ödenmemesi
sağlanacaktır.
ç) İşlem sonucu tapu sicilinde yapılan tesciller kontrol edileceğinden,olası hatalı yazımın önüne
geçilecektir.
d) İşlem sahibine işlemlerle ilgili  uygulama ve mevzuata yönelik,işlemin her aşamasında bilgi
verilecektir.