Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 16 Nisan 2023
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ 16 Nisan 2023
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 4 Ekim 2020
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ 16 Nisan 2023
İMAR KANUNUNUN EK 7 NCİ MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 15 Mart 2023
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mart 2023
KADASTRO GÜNCELLEME YÖNETMELİĞİ 15 Mart 2023
KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLERLE GEOMETRİK DURUMLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TAŞINMAZLARDA ÖLÇÜ SINIRLANDIRMA,TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE EĞİTİM VE YURT FAALİYETLERİ İÇİN ÜST HAKKI TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELERİNİN UZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4 Ekim 2020
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Ekim 2020
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 4 Ekim 2020
KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mart 2023
NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11 Ocak 2023
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 16 Nisan 2023
ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 4 Ekim 2020
ORMAN KANUNUNUN EK 16 NCI MADDESİ KAPSAMINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Şubat 2021
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 16 Nisan 2023
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 16 Nisan 2023
SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Mayıs 2024
SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 16 Nisan 2023
SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mart 2023
TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE DAİRE DIŞINDA YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR İLE BU İŞLEMLERDEN ALINACAK TAZMİNATIN MEMURLAR ARASINDA DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4 Ekim 2020
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Ekim 2020
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 14 Kasım 2021
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Ocak 2023
TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI,KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 Mart 2023
TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK 4 Ekim 2020
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 4 Ekim 2020
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mart 2023
TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK 16 Nisan 2023
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 13 Haziran 2024
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ 15 Mart 2023
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNI HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Nisan 2023