Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
10.3.2018 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 7099 SAYILI YASA İLE KAT MÜLKİYETİ KANUNUN 10.MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.5.2018 TARİHLİ TALİMATI YAYINLANMIŞTIR. 24 Mayıs 2018
1002 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ÖLDÜKTEN SONRA MUTEBER OLMAK KAYDİYLE VERİLEN VEKALETNAMELER HK. 23 Haziran 2015
1021 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -SATIŞA MEZUN VEKİLİN İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETE DAHİL HİSSENİN MÜLKIYETTE ÇEVRİLEBİLECEĞİ HK. 23 Haziran 2015
1088 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MEMURLARıN RESMİ SENETLERİ VE ZABIT DEFTERLERİNİN TANZİMI ANINDA İMZALAMALARI HK. 23 Haziran 2015
1095 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU SİCİL MUHAFIZ VE MEMURLARININ DAİREDEN AYRILMALARINDA MUAVİN VE KATİPLERE VERECEKLERİ YETKİ HK. 24 Haziran 2015
1104 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MİRASÇI BIRAKMADAN ÖLEN KIŞİLERDEN HAZİNE'YE KALAN GAYRİMENKUL HK. 30 Haziran 2015
1129 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MAHKEME SORULARINA CEVAP VERİLMESİ HK. 23 Haziran 2015
1152 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN İCRA TAKIBATI HK. 23 Haziran 2015
1187 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ÖLÜNCEYE KADAR BAKMAK ŞARTIYLA YAPILAN TEMLİK İŞLEMLERI HK. 23 Haziran 2015
1208 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KADASTROCA YAPILACAK İLANLARIN MUNTAZAM SURETTE SAKLANMASI HK. 23 Haziran 2015
1229 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI İLE VADİNİN VE BEY VADİNİN TESCİL VE ŞERHİ HK 23 Haziran 2015
1308 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -FEN MEMURLARI İLE DİĞER MEMURLARıN HARİÇTE İŞ YAPMAMALARI HK. 23 Haziran 2015
1316 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU VE KADASTRO MEMURLARININ BİLİRKİŞİLIKLERİ HK. 24 Haziran 2015
1321 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ŞUFA İLANLARININ İSKATI MÜRURU ZAMANA TABİ OLMADIĞI HK. 23 Haziran 2015
1361 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -SENET KOPYALARININ MERKEZE GÖNDERİLMESİ HK. 23 Haziran 2015
1371 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YÖVMİYE DEFTERİ HK. 30 Haziran 2015
1374 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU İŞLEMLERİNE MAHSUS İLMUHABERLER HK. 23 Haziran 2015
1379 KOOPERATIF YÖNETIM KURULU ÜYELERİNİN GAYRİMENKUL İKTİSABINDA ARANACAK HUSUS HK. 24 Haziran 2015
1382 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İŞTİRAK HALİNİN REFİ İŞLEMLERİ HK. 23 Haziran 2015
1392 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAT MÜLKİYETİ KANUNU HAKKINDDA NİZAMNAME 23 Haziran 2015
1399 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KÖY SINIR KAĞITLARININ YÖNETİM KURULUNA TASDİK ETTİRILMESİ HK. 23 Haziran 2015
1415 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TÜRKIYE\\\\\\\\\\\\\\\'Yİ TERKEDENLER HK. 24 Haziran 2015
1416 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GAYRİMENKUL TRAMPASI HK. 23 Haziran 2015
1422 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TEK ADINA TESPİT VE TESCİL EDİLEN YERLERİN TAPULAMA VE KADASTRO HARÇLARI HK. 24 Haziran 2015
1424 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MÜŞTEMİLATIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMEMESI HK. 23 Haziran 2015
1425 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAT MÜLKİYETİ KANUNUN 12 NCİ MADDESİNİN C BENDİ İLE UYGULAMA HK. 23 Haziran 2015
1429 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP BESLEMEK ŞARTIYLA YAPILAN TEMLİK İŞLEMİNİN TESCİLİ HK. 23 Haziran 2015
1433 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İŞ ÇABUKLAŞTıRILMASI VE İŞ SAHİPLERİNE İYI MUAMELE YAPILMASI HK. 23 Haziran 2015
1434 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU SİCİL MUHAFIZLIKLARINA YER AYRIMI HK. 24 Haziran 2015
1435 SÖZLÜ İSTEM BELGESİ HK. 24 Haziran 2015
1436 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ÖZEL PARSELASYON PLANLARI DÜZENLEYEREK ŞAYİ PAY TEMLİK EDENLER HK. 23 Haziran 2015
1439 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU TAPU KANUNUNUN 26. MADDESİ HK. 24 Haziran 2015
1440 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAMU İDARESİNDE DİKKAT EDİLECEK ESASLAR İLE 1433 VE 1435 SAYILI GENELGELER HK. 23 Haziran 2015
1441 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN BANKERLER HK. 23 Haziran 2015
1442 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HK. 23 Haziran 2015
1443 BANKERLER HK. 30 Haziran 2015
1444 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VAKIF MALLARININ TESPİTİ HK. 24 Haziran 2015
1447 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN BANKERLER HK. 23 Haziran 2015
1448 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MAL SAHİPLERİ SİCILİ VE ARAMA DEFTERLERİ HK. 23 Haziran 2015
1449 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU İSTEM VE TAPU-VERGİ İŞLEM BELGESİ HK. 23 Haziran 2015
1450 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU İŞLEMLERİYLE İLİNTİLİ VERGİ VE HARÇLAR HK 23 Haziran 2015
1451 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ HK. 23 Haziran 2015
1452 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -HİSSELİ SATIŞ VE DEVİRLER HK. 23 Haziran 2015
1454 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAT MÜLKİYETİ KANUNUN DA 2814 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER HK. 23 Haziran 2015
1455 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -NÜFUS CÜZDANI SURETLERİ HK. 23 Haziran 2015
1456 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DEVLETE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLAR HK 23 Haziran 2015
1457 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU HK. 24 Haziran 2015
1459 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU DIŞI SÖZLEŞMELERLE EL DEĞİŞTİREN GAYRİMENKULLER HK 23 Haziran 2015
1460 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MİLLİ PARKLAR KANUNU HK. 23 Haziran 2015
1461 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İŞ SAHİPLERİNE İYİ DAVRANILMASI HK 23 Haziran 2015
1462 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VERGİ HARÇ MUAFİYETİ HK 24 Haziran 2015
1464 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU KANUNUNUN 26. MADDESİ HK. 24 Haziran 2015
1468 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU KANUNUNUN 26. MADDESİ HK. 24 Haziran 2015
1470 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DİLEKÇELERE PUL YAPIŞTIRILMAMASI HK. 23 Haziran 2015
1471 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İŞ SAHİPLERİNE İYİ DAVRANILMASI HK 23 Haziran 2015
1472 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN - DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN HK. 23 Haziran 2015
1474 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YAZIŞMA USULÜ HK. 24 Haziran 2015
1475 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DERNEKLER KANUNU HK. 23 Haziran 2015
1479 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN - EMLAK VERGİ İLİŞİĞİ VE TAPU HARÇLARI HK 23 Haziran 2015
1482 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İMAR AFFI KANUNU HK 23 Haziran 2015
1483 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE HARÇ HK. 23 Haziran 2015
1484 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KADASTRO KANUNU HK. 23 Haziran 2015
1486 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KADASTRO HARÇLARI HK. 23 Haziran 2015
1487 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -UYGULAMADA GÖRÜLEN NOKSANLIKLAR HK. 23 Haziran 2015
1489 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İPOTEK TERKİNİ HK. 23 Haziran 2015
1490 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN DEVİR İŞLEMİ HK. 23 Haziran 2015
1492 KOOPERATİFLERİN TAŞINMAZ MAL TASARRUFLARI HK. 24 Haziran 2015
1493 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İCRA VE İFLAS KANUNU HK. 23 Haziran 2015
1494 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TALEPLERİ GECİKTİRİLMEDEN KARŞILANMASI HK 23 Haziran 2015
1495 TESCİL HARİCi KALMIŞ YERLER HK.. 24 Haziran 2015
1499 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU-KADASTRO VAKFI HK. 24 Haziran 2015
1500 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -HİSSE DEVİR VE TEMLİKLERİ HK. 30 Haziran 2015
1501 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARIMIZCA DÜZENLENEN VEKALETNAMELERIN TASDIKI HK. 23 Haziran 2015
1502 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KADASTRO İLANLARI HK. 23 Haziran 2015
1503 KOOPERATİFLERIN TAŞINMAZ MAL TASARRUFLARI HK. 24 Haziran 2015
1504 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN DENETİMİ HK. 23 Haziran 2015
1505 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İHRACAT VE YATIRIMLARDA DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI HK. 23 Haziran 2015
1506 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HK. 24 Haziran 2015
1507 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN BAŞVURU FİŞİNİN DÜZENLENMESİ HK. 23 Haziran 2015
1508 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MEDENİ KANUN,BORÇLAR KANUNU VE TAPU KANUNUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK 23 Haziran 2015
1511 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ORMANLA İLGİLİ KADASTRO ÇALIŞMA ALANI SINIRI HK. 23 Haziran 2015
1514 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU HK. 24 Haziran 2015
1515 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İŞLEM BELGELERI FÖYÜ HK. 23 Haziran 2015
1516 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İŞLEM BELGELERİ FÖYÜ HK. 23 Haziran 2015
1993/01 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HK. 23 Haziran 2015
1993/03 İMAR KANUNUNUN UYGULAMASI HK. 24 Haziran 2015
1993/06 KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİK İŞLEMLERİ HK. 24 Haziran 2015
1994/01 HARİTA VE PLANLARIN BİLGİSAYARLA İZLENMESİ VE KONTROLU HK. 24 Haziran 2015
1994/02 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TASARRUF TEDBİRLERİ HK. 24 Haziran 2015
1994/03 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İZİN KULLANIMI HK. 23 Haziran 2015
1994/04 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN AYLIK MESAİ CETVELLERİ HK. 30 Haziran 2015
1994/05 TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLARIN KONTROL YÖNERGESİ HK 24 Haziran 2015
1994/06 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAMU HARCAMALARINDAKİ TASARRUF TEDBİRLERİ HK. 23 Haziran 2015
1994/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TASARRUF TEDBİRLERİ HK 24 Haziran 2015
1994/08 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN ALETLERİN BAKIM VE ONARIMI HK 30 Haziran 2015
1994/09 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DAMGA VERGISI KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK. 23 Haziran 2015
1994/10 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ HK. 24 Haziran 2015
1994/14 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KONTROL YETKİSİ HK. 23 Haziran 2015
1994/15 TEKNİK ARŞİVİN DÜZENLENMESİ HK. 30 Haziran 2015
1994/16 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU VE KADASTRO DERGİSİNİN YEDİNCİ YAYIN DÖNEMİ HK. 24 Haziran 2015
1994/17 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HK. 23 Haziran 2015
1995/02 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DÖNER SERMAYE HK. 23 Haziran 2015
1995/04 YENİLEME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA GENELGESİ HK. 24 Haziran 2015
1995/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VAKIF ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ MALLAR HK. 24 Haziran 2015
1995/08 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -SAYISAL HARİTA ÜRETİMİ HK 23 Haziran 2015
1995/09 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI 24 Haziran 2015
1995/10 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -HİZMET OTOLARI HK. 23 Haziran 2015
1995/11 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -SİCİL RAPORLARI HK. 23 Haziran 2015
1995/12 KAYDI HAYAT ILE İRAT TESİSİ HK. 24 Haziran 2015
1995/14 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -PERSONEL YETİŞTİRİLMESİ HK. 23 Haziran 2015
1996/01 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İNCELEME VE SORUŞTURMA YÖNERGESİ HK. 23 Haziran 2015
1996/03 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -PAFTALARIN ADLANDIRILMASI VE ONAYI HK 23 Haziran 2015
1996/04 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ORMAN VE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN TESCİLİ HK. 23 Haziran 2015
1996/06 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -HAZİNE ADINA İDARİ YOLDAN YAPILACAK TESCİL HK. 23 Haziran 2015
1996/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VİZELİ GEÇİCİ İŞCİ POZİSYONLARINDA ÇALIŞTIRILAN ELEMANLAR HK. 24 Haziran 2015
1996/08 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORLARIı HK. 23 Haziran 2015
1997/01 KONTROL YETKİSİ HK. 24 Haziran 2015
1997/02 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN ALINMASI GEREKLİ DÜZENLEME VE TEDBİRLER HK. 23 Haziran 2015
1997/04 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DEVİR VE TESLİM HK. 23 Haziran 2015
1997/05 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -RESMİ MÜHÜR VE BERATI HK. 23 Haziran 2015
1997/06 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -FAX CİHAZLARI HK. 23 Haziran 2015
1997/08 CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HK. 23 Haziran 2015
1997/09 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -PARMAK İZİ HK. 23 Haziran 2015
1997/10 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAT İRTİFAKLARININ TESCİLİ HK. 23 Haziran 2015
1997/11 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İHRACAAT VE YATIRIMLARDA DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI HK. 23 Haziran 2015
1997/13 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İPOTEK TERKİNİ HK. 23 Haziran 2015
1997/14 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU İŞLEMLERİNDEN EĞİTİM KATKI PAYI ALINMASI HK. 23 Haziran 2015
1998/01 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -PAFTA ALTLIKLARI HK. 23 Haziran 2015
1998/03 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU İŞLEMLERİNDE VERGİ KIMLİ NUMARASı KULLANILMASI HK. 23 Haziran 2015
1998/04 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAKEOMETRE KULLANIMI HK. 23 Haziran 2015
1998/05 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE HARÇ HK 23 Haziran 2015
1998/06 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MERA KANUNU HK. 23 Haziran 2015
1998/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ORMAN VE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN TESCİLİ HK. 23 Haziran 2015
1998/08 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. 24 Haziran 2015
1998/09 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DÖNER SERMAYE DEMİRBAŞLARI HK. 23 Haziran 2015
1998/11 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ORMAN VE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARTILAN YERLERİN TESCİLİ HK. 23 Haziran 2015
1998/12 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TÜRKİYEDE YERLEŞİK SAYILMAYAN KİŞİLER HK. 24 Haziran 2015
1999/02 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN BiLGİSAYAR VİRÜSLERİNDEN KORUNMA 23 Haziran 2015
1999/03 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VAKIF ÖDENTİLERİ HK 24 Haziran 2015
1999/04 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN YABANCI PARA ÜZERİNDEN İPOTEK TESİSİ TALEPLERİ 23 Haziran 2015
1999/05 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MUTTALİ OLUNAN SAHTECİLİK OLAYLARININ BİLDİRİLMESİ HK. 23 Haziran 2015
1999/06 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU HARÇLARINA ESAS MATRAH HK. 23 Haziran 2015
2/B ALANLARINDA BAŞVURU SÜRESİ BAKANLAR KURULU KARARI İLE 3 AY UZATIDI 23 Haziran 2015
2/B ALANLARINDA KADASTRO ÇALIŞMALARI 23 Haziran 2015
2/B ALANLARININ SATIŞI 10.01.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BAKANLAR KURULU KARARI İLE İKİNCİ KEZ UZATILDI 23 Haziran 2015
2/B YASA TASARISI NE GETİRİYOR 23 Haziran 2015
2000/01 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KAMU NET PROJESİ 23 Haziran 2015
2000/05 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GEÇİCİ GÖREVLENDİRME HK 23 Haziran 2015
2000/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRME HK 23 Haziran 2015
2000/10 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DEMİRBAŞ MALZEME TALEP VE DAĞITIMI HK. 23 Haziran 2015
2000/12 RET KARARLARI HK. 24 Haziran 2015
2000/13 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YÖNERGELERLE İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 23 Haziran 2015
2000/14 GENELGE -YÜRÜRLÜKTEN KALKAN-BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN TESCİLE KONU HARİTALAR HK 23 Haziran 2015
2001/01 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GÖREVDE YÜKSELME HK 23 Haziran 2015
2001/02 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN- BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ YETKİ BELGELERİ HK 30 Haziran 2015
2001/03 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GÖREVDE YÜKSELME HK. 23 Haziran 2015
2002/02 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -PERSONELİN İKAMETLERİ HK 23 Haziran 2015
2002/04 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER HK 23 Haziran 2015
2002/06 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YETKİ BELGELERİ HK 30 Haziran 2015
2002/08 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GÖREVDE YÜLKSELME HK 23 Haziran 2015
2002/14 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MERNİS PROJESİ HK 23 Haziran 2015
2003/10 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARI HK 24 Haziran 2015
2003/14 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININTAŞINMAZ TASARRUFLARI HK 24 Haziran 2015
2003/16 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN CEMAAT VAKIFLARI ADINA TAŞINMAZ TESCİLİ HKİ 23 Haziran 2015
2004/02 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -EĞİTİM KATKI PAYININ KALDIRILDIĞI HK 23 Haziran 2015
2004/05 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN AZİLLER HK 23 Haziran 2015
2004/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DÖNER SERMAYE HK 23 Haziran 2015
2004/08 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ HK 23 Haziran 2015
2004/09 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -DAVALARIN TAKİBİ HK 23 Haziran 2015
2004/11 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN - GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER HK 23 Haziran 2015
2004/18 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -SİCİL RAPORLARI HK 23 Haziran 2015
2004/19 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MAL BİLDİRİM BEYANI HK 23 Haziran 2015
2004/21 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN BAHREYN VE SLOVAKYA UYRUKLULAR HK 30 Haziran 2015
2004/22 TÜRK VATANDAŞLIĞINI DOĞUMLA KAZANMIŞ OLUPTA BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLIĞINA GEÇENLER HK 24 Haziran 2015
2005/02 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ HK 24 Haziran 2015
2005/08 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN ASKERİ YASAK BÖLGELER HK 23 Haziran 2015
2005/13 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU KANUNUN 35.MADDESİNİN İPTALİ HK 24 Haziran 2015
2005/21 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -PERSONELİN İŞ YAPIMI VE KONTÜROLÜNDE GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMESİ 30 Haziran 2015
2006/01 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU KANUNUNUN İPTAL EDİLEN 35.MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HK. 24 Haziran 2015
2006/09 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN 2006/01 SAYILYÜRÜRLÜKTEN KALKAN GENELGE (YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFUNA İLİŞKİN LİSTE) 23 Haziran 2015
2006/12 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULMASI VE GÖREVLERİ 23 Haziran 2015
2006/17 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARININ YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 23 Haziran 2015
2006/19 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -YABANCILARA AİT TAŞINMAZ BİLGİLERİ 24 Haziran 2015
2006/21 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ÖĞRENCİ STAJLARI HK 23 Haziran 2015
2007/02 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK 24 Haziran 2015
2007/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -GEÇİCİ İŞCİ HK 23 Haziran 2015
2008/03 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İSKAN KANUNU 23 Haziran 2015
2008/07 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU KANUNUNUN 35 MADDESİNİN İPTALİ HK 24 Haziran 2015
2008/08 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -ÜYE SİCİL DURUMU HK 24 Haziran 2015
2008/12 TAPU KANUNUNUN 35 ve 36.MADDESİ HK 24 Haziran 2015
2008/16 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TOPLU YAPILARDA KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK HK 23 Haziran 2015
2008/18 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ HK 24 Haziran 2015
2008/21 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ HK 24 Haziran 2015
2009/09 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN - DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HK 23 Haziran 2015
2009/19 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HK 23 Haziran 2015
2010/08 YAPI KOOPERATİFLERİNDE TAPU İŞLEMLERİ 24 Haziran 2015
2010/24 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ 24 Haziran 2015
2010/24 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ (2) 24 Haziran 2015
2011 YILINDA HARÇ/VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ 23 Haziran 2015
2012 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ 23 Haziran 2015
2012 YILINDA HARÇ/VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ 23 Haziran 2015
2012/09 YETKİ ALANI DIŞINDA YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ 24 Haziran 2015
2012/11 ORMANLARIN KADASTROSU VE TESCİLİ HK 24 Haziran 2015
2017 YILINDA TAPU İŞLEMLEİRİNDE ALINACAK HARÇ VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ BELLİ OLDU 29 Aralık 2016
2020 YILINA TAPU İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK VERGİ /HARÇ VE DÖNER SERMAYE BEDELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 3 Ocak 2020
23.02.2017 Tarih 6824 Sayılı Yasa ile Yapılan tapu sicili ile ilgili düzenlemeler 13 Mart 2017
23.022017 TARİH 6824 SAYILI YASA İLE TAPU SİCİLİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI 13 Mart 2017
2565 SAYILI ASKERİ YASAK VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU GEREĞİNCE YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE SORGULAMA YAPILMAYACAK İLLERE İLAVE YAPILDI 31 Mayıs 2019
2565 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SORGULAMA YAPILMAYACAK İLLERE İLAVE YAPILDI 28 Ekim 2017
2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( Madde 74-177 ) 24 Haziran 2015
2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (Madde 1-74 ) 24 Haziran 2015
3090 YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARI -TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HK ( 23.8.1989 Tarihli) 24 Haziran 2015
358 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İNTİFA HAKKININ KULLANILMASI HK. 23 Haziran 2015
4 MAYIS 2020 TARİHİNE KADAR SATIŞ,İPOTEK,SATIŞ-İPOTEK İŞLEMLERİ DIŞINDAKİ İŞLEMLER TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE KARŞILANMAYACAK 2 Mayıs 2020
4 SAYILI TARİFEDE 2010 YILINDA UYGULANACAK HARÇ ORANLARI 23 Haziran 2015
438 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN AKİT VE TESCİLİN BİRİBİRİNDEN AYRI OLDUĞU HK. 23 Haziran 2015
462 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VELİ İLE TAHTI VELAYETİNDE BULUNAN KÜÇÜĞE AİT MÜŞTEREK MALLARIN TAKSİMİNDE YAPILACAK MUAMELE HK. 24 Haziran 2015
484 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MAL ORTAKLIĞI SURETİ TESCİLI HK. 23 Haziran 2015
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA 15.05.2014 TARİH 29001 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 6537 SAYILI YASA İLE ÖNEMLİ, DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 23 Haziran 2015
545 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MÜEKİLLERİN VEKİLLERİNE AZİL HABERİNİ HANGİ VASITA VE VESAİKLE YAPABİLECEĞİNE DAİR. 23 Haziran 2015
551 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN ANA TARAFINDAN KÜÇÜK NAMINA SATILAN VE BABA TARAFINDAN İŞTİRA EDİLEN GAYRİMENKULE AİT MUAMELATLA HUSUSİ BİR VASİNİN TAYİNİ HK. 23 Haziran 2015
5831 SAYILI YASA İLE TAPU KANUNU,KADASTRO KANUNU,ORMAN KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 23 Haziran 2015
5841 SAYILI KANUN 23 Haziran 2015
5912 KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 5912 SAYILI KANUN 24 Haziran 2015
6098 BORÇLAR KANUNU - (Madde 1-182) 5 Aralık 2021
6098 BORÇLAR KANUNU - (Madde 183-312) 5 Aralık 2021
6098 BORÇLAR KANUNU - (Madde 313 -430) 21 Ağustos 2019
6098 BORÇLAR KANUNU - (Madde 545-649) 23 Haziran 2015
6098 BORÇLAR KANUNU (MADDE 432-544) 8 Eylül 2015
6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN (YASANIN DEĞİŞİKLİKLER ÖNCESİ İLK DÜZENLENMİŞ HALİ ) 23 Haziran 2015
6306 SAYILI AFET RİSKLİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN BAZI MADDELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ HK DUYURU 23 Haziran 2015
6306 SAYILI KANUN UYGULAMALARI (KENTSEL DÖNÜŞÜM) 8 Şubat 2024
634 SAYILI KANUNDA 5711 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 23 Haziran 2015
670 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VELİ VE KÜÇÜK İLE DİĞER HİSSEDARLAR ARASINDA MÜŞTEREK GAYRİMENKULLERİN TAKSİMİNDE YAPILACAK MUAMELE HK. 24 Haziran 2015
6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE TAPU SİCİL UYGULAMASINI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 10 Ağustos 2016
710 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VEKİLİN AZLİNİ BİLDİREN VASITA ÜZERİNE YAPILACAK İŞ HK. 24 Haziran 2015
718 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MAL BİRLİĞİ HK. 23 Haziran 2015
7181 SAYILI YASA İLE TAPU SİCİL UYGULAMALARI VE İMAR MEVZUATINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 10 Temmuz 2019
7221 SAYILI YASA İLE İMAR KANUNU VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 22 Temmuz 2020
765 GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN ALACAKLININ KANUNİ İPOTEK HAKKINI KULLANMAK İSTEDİĞİNDE YAPILACAK İŞ HK. 23 Haziran 2015
788 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -TAPU KANUNUN 1. MADDESI MUVACEHESİNDE RESMİ DAİRELERİN TEMSİL YETKİSİ HK 24 Haziran 2015
838 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MAHKEME VEYA İCRA KARARI İLE SATILAN GAYRİMENKULLERİN İHALEDEN SONRA DEVRİ HK. 23 Haziran 2015
847 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MÜFETTİŞ VE MUAVİNLERININ TETKİK VE TAHKİK İÇİN İSTEYECEKLERİ EVRAKIN DERHAL KENDILERİNE VERİLMESI HK. 23 Haziran 2015
857 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESI HK. 23 Haziran 2015
872 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MİRAS REDDİ İŞİ HK. 23 Haziran 2015
916 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -MEDENİ KANUNUN MERİYETİNDEN SONRAKİ ÖLÜM HADİSELERİNDE MAHKEMELERCE VERİLEN VERASET SENETLERİ HK. 23 Haziran 2015
930 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -RESMİ SENETLERE YAPIŞTIRILAN FOTOĞRAFLARIN TASDİK ŞEKLİ HK. 23 Haziran 2015
932 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -VELİLERİN KÜÇÜKLERE AİT GAYRİMENKULLERİNİ TEMLİKI İÇİN BAŞKALARINA VERECEKLERI VEKALETNAMELER ÜZERİNE YAPILACAK TETKİKLER HK. 24 Haziran 2015
941 GENELGE- YÜRÜRLÜKTEN KALKAN -KÖYLERE DEVREDİLEN KÖY VAKIFLARI HK. 23 Haziran 2015
961 KARI KOCA VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR RASINDA YAPILACAK HUKUKİ TASARRUFLARDA HAKİMİN TASTK ŞEKLİ HAKKINDA 24 Haziran 2015
AÇIKLAMA ( TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER) 4 Mayıs 2020
AÇIKLAMA : TAPU SİCİLİNDE BANKA İPOTEKLERİNİN TAKBİS ORTAMINDA ELEKTRONİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI 30 Ekim 2018
ADANA VE ERZİNCAN'DA YENİ TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KURULDU 11 Mayıs 2016
ADLİ VE İDARİ DAVALAR HK 24 Mayıs 2023
AİLE KONUTU 30 Temmuz 2020
AİLE KONUTU HK 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNUNDA DEĞİŞİKLK YAPAN 5838 SAYILI YASA HK) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 5793 SAYILI YASA HK) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (3402 SAYILI KADASTRO KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5831 SAYILI YASA HK 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5841 SAYILI YASA HK) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (4916 SAYILI YASA HAKKINDA) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5831 VE 5841 SAYILI YASALAR HK) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (kıyılarda bulunan tapulu taşınmazlar hakkında) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Meraya yapılan yapılar Hk) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN SATIŞININ İPTALİ HK) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması hk) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI(İSKAN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ HK) 23 Haziran 2015
ANAYASA MAHKEMESİNİN ‘’ YOL OLARAK BEDELSİZ TERK EDİLEN ALANIN ÖNCEKİ MALİKİNE BELEDİYECE İADE EDİLMEMESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA DAİR VERDİĞİ KARAR 28.3.2017 TARİH 300021 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 28.3.2017 28 Mart 2017
ANONİM LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN) 23 Haziran 2015
ARSA OFİSİ KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN 23 Haziran 2015
ASKERİ YASAK BÖLGE VE GÜVENLİK BÖLGELERİ 11 Mayıs 2023
AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ TAŞINMAZ TASARRUFLARI 6 Aralık 2019
BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KABULU HK 24 Mayıs 2023
BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 23 Haziran 2015
BASINDAN HABERLER 30 Haziran 2015
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 23 Haziran 2015
BELEDİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYINLANDI 23 Haziran 2015
BELEDİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYINLANDI 23 Haziran 2015
BELEDİYELERİN ARSA,KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ,TAHSİSİ,KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK 23 Haziran 2015
BİLGİLENDİRME (2011 YILINDA HARÇ/VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ ) 23 Haziran 2015
BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ 2020 YILI 29 Ağustos 2019
BİNALARIN M2 NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL (2005 YILI İÇİN) 23 Haziran 2015
BİREYSEL KULLANICILAR 23 Haziran 2015
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30 Haziran 2015
CEMAAT VAKIFLARI ADINA TAŞINMAZ MAL TESCİLİ 23 Haziran 2015
COMMERZBANK: GAYRİMENKULE 500 MİLYON EURO YATIRACAĞIZ 23 Haziran 2015
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞ (26.12.2003 Tarihli) 23 Haziran 2015
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ ( 5035 Sayılı Kanunun 30.maddesi Hk 30.1.2004 Tarihli) 23 Haziran 2015
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ (BEYANNAME SÜRE UZATIMI) 8 Şubat 2020
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ (SORU VE YANITLAR) 13 Aralık 2019
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DÜZENLEMELERİ 9 Aralık 2019
DEVLETİN MALİ İŞGAL ALTINDA 23 Haziran 2015
DİLEKCE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 23 Haziran 2015
DOĞAL SİT ALANLARI İLE İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİNİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA VERİLMESİ HK 23 Haziran 2015
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU\'NA GÖRE KURULAN ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARININ İPTALİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 23 Haziran 2015
DÖNER SERMAYE (YÖRESEL KATSAYILAR) 2 Eylül 2018
DÖNER SERMAYE BEDELİ HESAPLAMA 31 Aralık 2018
DÖNER SERMAYE BEDELLERİ (2020 Yılı) 1 Ocak 2020
DÖNER SERMAYE BEDELLERİNDEN ARTIŞ YAPILDI.. 23 Haziran 2015
DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI (YÖRESEL KATSAYILAR) 1 Ocak 2021
DÖVİZ KAZANDIRICI FAAALİYETLERE İLİŞKİN DÜZENLEME 23 Haziran 2015
DUBAİ KULELERİ 2.5 YILDA DİKERİZ KAZANDIĞIMIZI TÜRKİYE'DE TUTARIZ 23 Haziran 2015
EĞİTİM SEMİNERLERİ (YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER) 23 Haziran 2015
e-İmza İLE ARŞİVLENEN VEKALETNAME VE YETKİ BELGELERİ 23 Haziran 2015
EK GÖSTERGE-ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 23 Mayıs 2023
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞ (31.12.2003 Tarihli) 23 Haziran 2015
e-tapu.com (içerik) 23 Haziran 2015
E-TAPU.COM 2018/2019 GÜNCELLEME SEMİNERİ GRAND CEVAHİR OTELDE YAPILDI 29 Mart 2019
e-tapu.com bilgilendirmeleri 4 Şubat 2021
e-tapu.com bilgilendirmeleri (2009) 23 Haziran 2015
e-tapu.com bilgilendirmeleri (2010) 23 Haziran 2015
e-tapu.com bilgilendirmeleri (2011) 23 Haziran 2015
e-tapu.com bilgilendirmeleri (2012) 23 Haziran 2015
e-tapu.com bilgilendirmeleri (2013) 20 Mayıs 2020
e-tapu.com bilgilendirmeleri (2014) 1 Şubat 2017
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMELERİ 2016 6 Şubat 2020
e-tapu.com bilgilendirmeleri 2017 2 Şubat 2017
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMELERİ 2017 6 Şubat 2020
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMELERİ 2018 19 Mayıs 2020
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMELERİ 2019 19 Mayıs 2020
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMELERİ 2020 19 Mayıs 2020
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMELERİ 2020 6 Şubat 2020
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ (2009/03 SAYILI GENELGEYE EK) 23 Mayıs 2023
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDEME USULU HK 23 Mayıs 2023
FİNANSAL KİRALAMA 23 Haziran 2015
GAYRİMENKUL HUKLUKUNUN BÜYÜK HOCASI GALİP ESMER VEFAT ETTİ 23 Haziran 2015
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ve ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 31.1.2017 TARİH 2017/9759 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KALDIRILDI 3 Şubat 2017
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ TAPU İŞLEMLERİNE İLŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALİMATI YAYINLANDI 12.04.2016 15 Nisan 2016
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ TAŞINMAZ TASARRUFLARI 28 Kasım 2018
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 23 Haziran 2015
GAYRİMENKULE 23 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM KAPIDA 23 Haziran 2015
GECEKONDU DEVRİ BİTİYOR 23 Haziran 2015
GENELGE 21 Ağustos 2015
GERİ ALIM (VEF'A) HAKKININ TAPU SİCİLİNE ŞERHİ (YABANCI PARA ÜZERİNDEN DÜZENLENEN) 7 Haziran 2018
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAĞITLAR İLE YAPILAN BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ HK. 23 Mayıs 2023
GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRME HK 24 Mayıs 2023
GÜNCELLEME SEMİNERİ BUGUN CEVAHİR OTEL DE BUGUN SAAT 14.00 DA YAPILIYOR. 24 Şubat 2016
GÜNCELLEME SEMİNERİ YAPILDI 24 Haziran 2015
HACİZ ŞERH YAZILARI 24 Haziran 2015
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞ - DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ 24 Haziran 2015
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ SAHİPLERİNE SATIŞI 28 Nisan 2020
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNUNA GÖRE TAŞINMAZ SATIN ALACAKLARIN BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASI HK 24 Haziran 2015
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ TALİMATI YAYINLANDI 1 Şubat 2018
HERKEZE EV FORMULÜ HAZIR 24 Haziran 2015
HİLTON 255 MİLYON DOLARA DOĞAN'IN 24 Haziran 2015
HİSSELİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 12.09.2017 YENİ 13 Eylül 2017
HUKUK MÜŞAVİRLERİ İLE İLGİLİ GÖREV OLURLARININ ALINMASI VE TEBLİĞİ 23 Mayıs 2023
İKİNCİ NÜSHA TAPU KÜTÜKLERİNİN DÜZENLENMESİ HK 24 Mayıs 2023
İMAR BARIŞI DÜZENLEMELERİ 25 Haziran 2018
İMAR BARIŞI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 6.6.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 6.6.2018 20 Eylül 2018
İMAR BARIŞINDA YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNANLARIN BEDELİ ÖDEME SÜRESİ ŞARTLI OLARAK 31.12.2019 TARİHİNE KADAR UZATILDI 1 Temmuz 2019
İMAR BARIŞINDA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARINDA 20.9.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞ İLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 20 Eylül 2018
İMAR KANUNUNDA 5006 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 24 Haziran 2015
İMAR UYGULAMALARI 27 Haziran 2020
İNGİLİZLER TÜRKİYEDE EV ALIYOR 24 Haziran 2015
İPOTEK 24 Haziran 2015
İPOTEK 24 Haziran 2015
İPOTEK İŞLEMLERİNDE TAPU HARCI VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
İPOTEK KARŞILIĞI KONUT KREDİLERİ 24 Haziran 2015
İPOTEK-Gürsel Öcal Dörtgöz 24 Haziran 2015
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE BİR ADET TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI 24 Haziran 2015
İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ BİRLEŞİYOR 24 Haziran 2015
KADASTRO ÇALIŞMALARI(ORMAN KANUNU 2/B ALANLARI) 24 Haziran 2015
KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN YETKİ ALANI DEĞİŞİKLİKLERİINDE UYULACAK ESASLAR HK. 17 Haziran 2023
KAMU ARAZİLERİ YİNE SATIŞTA 24 Haziran 2015
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞINMAZ DEVİR VE HAK TESİSLERİNDE BAŞBAKANLIKTAN İZİN ALINMASINA İLİŞKİN 2012/15 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİNİN İSTİSNALARI YAYINLANDI 24 Haziran 2015
KAMU YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EKİ CETVEL 24 Haziran 2015
KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI 23 Mart 2017
KARAYOLLARINA TRAMPA EDİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI HK 16 Şubat 2016
KAT İRTİFAKI -Prof.Dr Saba ÖZMEN 24 Haziran 2015
KAT İRTİFAKININ RESEN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞİ DÜZENLEMESİ 24 Haziran 2015
KAT İRTİFAKLI BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞLARINDA YENİ DÜZENLEME 30 Haziran 2015
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HK. 18 Nisan 2023
KAT MÜLKİYETİ KANUNUN 5711 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÖNCESİ METNİ 24 Haziran 2015
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA 28.11.2007 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA 5711 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 24 Haziran 2015
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA 5912 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK HK 18 Nisan 2023
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 24 Haziran 2015
KAT MÜLKİYETİNDE DİLEKCE,FOTOĞRAF VE NOTER LİSTESİ KALKTI 24 Haziran 2015
KDV UYGULAMASI 24 Haziran 2015
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA HAK SAHİPLERİNE KULLANDIRILACAK KREDİLERDE FAZİ DESTEĞİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI 24 Haziran 2015
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI 24 Haziran 2015
KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN 6306 SAYILI YASANIN BAZI MADDELERİ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ 24 Haziran 2015
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ŞEMATİK GÖSTERMİ 24 Haziran 2015
KISA BİLGİLER 24 Haziran 2015
KISA BİLGİLER 24 Haziran 2015
KIYI KANUNUNUN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 24 Haziran 2015
KİRA ÖDER GİBİ EV ALMA FIRSATI 24 Haziran 2015
KİRA ÖDER GİBİ KONUT 2006 \\\'DAN ÖNCE OLMAZ 24 Haziran 2015
KİŞİLER HUKUKU - Prof Dr.Jale G. AKİPEK + Prof Dr.Turgut AKINTÜRK 24 Haziran 2015
Kitap tanıtım 24 Haziran 2015
KONTROL YETKİSİ 23 Mayıs 2023
KONUT EDİNDİRME YARDIMI TASFİYE EDİLİYOR 24 Haziran 2015
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ(2013 YILI) 24 Haziran 2015
KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN GETİRİLEN TAPU HARCI İNDİRİMİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALİMATI YAYINLANDI 03.04.2017 25 Ağustos 2017
KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE 6824 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN KDV İSTİSNASINA İLİŞKİN TAPU SİCİLİ UYGULAMASINA YÖNELİK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 8.6.2017 22 Haziran 2017
KONUTA İPOTEKLİ KREDİ GELİYOR 24 Haziran 2015
KONUTA İPOTEKLİ KREDİ GELİYOR 24 Haziran 2015
KOŞULLU VE YÜKLEMELİ (ŞARTLI VE MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLARDA BU HUSUSUN TAPU SİCİLİNİN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ 23 Temmuz 2019
KURUMSAL KULLANICILAR (GRUP 1) 24 Haziran 2015
KURUMSAL KULLANICILAR (GRUP 2) 24 Haziran 2015
KURUMSAL KULLANICILAR (ÖZEL) 24 Haziran 2015
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ TAŞINMAZ ALIM VE SATIMINDA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE DEĞERLEME RAPORU İSTENMEYECEK 30 Mayıs 2019
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI 24 Haziran 2015
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ DEVİR VE İKTİSABINDA 5226 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN MUAFİYETLER 24 Haziran 2015
LİHKAB BÜROLARI ENDİŞELİ BEKLEYİŞTE 24 Haziran 2015
LİHKAB BÜROLARININ FAALİYETLERİ 29.03.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DURDURULDU 24 Haziran 2015
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI LİSANS SINAVI İPTALİ 24 Haziran 2015
MAKDU HARÇ ORANLARI (2004 YILI) 24 Haziran 2015
MATBU RESMİ SENETLER HK 23 Mayıs 2023
MEDENİ KANUNUMUZUN AİLE-MİRAS-EŞYA HUKUKUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER-Prof Dr.Ahmet KILIÇOĞLU 24 Haziran 2015
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HK 24 Mayıs 2023
MERA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 24 Haziran 2015
MERA KANUNUNUN GEÇİCİ 3 MADDESİ DEĞiŞİKLİĞİ 24 Haziran 2015
MERA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 24 Haziran 2015
MERALARI İŞGAL EDENE AF 24 Haziran 2015
MESKENLER İÇİN EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2006 YILI NORMAL M2 MALİYET BEDELLERİ 24 Haziran 2015
MESKENLERİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL ( 2009 YILI İÇİN ) 24 Haziran 2015
MİRAS HUKUKU - Prof Dr.Rona Serozan +Y.Doç.Dr Baki İlkay Engin 24 Haziran 2015
MİRAS HUKUKU-Prof.Dr Zahit İMRE-Prof. Dr. Hasan ERMAN 24 Haziran 2015
MİRASIN REDDİ, FERAGAT VE ISKAT HALLERİNDE TAPU İŞLENMLERİNDE KULLANILACAK MİRASCILIK BELGESİ İÇERİĞİ İLE İLGİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL YAZISI YAYINLANDI 30 Mayıs 2017
MORGAGE ŞİRKETLERİ TÜRKİYE YE GELİYOR 24 Haziran 2015
MORTGAGE TASARISI MECLİSE SUNULDU 24 Haziran 2015
NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞ 24 Haziran 2015
ONLİNE BAŞVURU UYGULAMASINA GECİŞ 19 Mart 2020
ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN 2/B ALANLARINA YÖNELİK YENİ KANUN TASARI TASLAĞI HAZIRLANDI 24 Haziran 2015
ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 30 Haziran 2015
ÖDENEK TALEBİ 23 Mayıs 2023
ÖGRENCİ STAJLARI HK 23 Mayıs 2023
ÖĞRENCİ STAJLARI 23 Mayıs 2023
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 24 Mayıs 2023
ÖZEL HUKUK TUZEL KİŞİLERİNİN TAPU İŞLEMLERİNDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI 30 Mayıs 2018
PASAPORTLARDA UYRUK BELİRTMESİNİN TESPİTİ 19 Aralık 2019
RESMİ TAŞITLAR 24 Mayıs 2023
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HK 24 Mayıs 2023
SATIŞ- İPOTEK RESMİ SENET DÜZENLEMESİ 24 Haziran 2015
SATIŞ VAADİ YAPAN YABANCILARADA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA İMKANI GETİRİLDİ 7 Aralık 2018
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI 24 Haziran 2015
SEMİNER (İPOTEK İŞLEMLERİ) 24 Haziran 2015
SEMİNER (YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI) 24 Haziran 2015
SEMİNER YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 6 Aralık 2017
SEMİNER(KAT MÜLKİYETİ) 24 Haziran 2015
SEMİNER(TAPU İŞLEMLERİ UYGULAMA & MEVZUAT) 24 Haziran 2015
SENDİKA ÜYELİĞİ HK 24 Mayıs 2023
SENDİKA ÜYELİĞİ HK 24 Mayıs 2023
SİCİL RAPORLARI HK 23 Mayıs 2023
SU,ELEKTRİK,AKARYAKIT V.B ÖDEMELER 24 Mayıs 2023
SUNULAN HİZMETLER 30 Haziran 2015
SÜRELİ İPOTEKLERİN TERKİNİ UYGULAMASI 5 Mart 2020
ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 24 Haziran 2015
ŞİRKETLERİN VERGİSİZ GAYRİMENKUL SATIŞI İÇİN SON ÜÇ AY 24 Haziran 2015
TACİRLER ARASI İPOTEK İŞLEMLERİNDE HARÇ MUAFİYETİ UYGULAMASI 20 Ekim 2016
TACİRLERİN İPOTEK İŞLEMLERİNDE TAPU HARCININ %50 İNDİRİMLİ UYGULANMASI 4 Ekim 2016
TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNİN LİSANSLI HARİTA BÜROLARINCA DA YAPILMASINA İLİŞKİN YENİ UYGULAMA BAŞLADI 24 Haziran 2015
TAPU HARCI İNDİRİLDİ 6 Mayıs 2018
TAPU HARCI İNDİRİMİ 31.12.2018 TARİHİNE KADAR UZATILDI 31 Ekim 2018
TAPU HARCI İNDİRİMİ 31.12.2019 TARİHİNE KADAR YENİDEN UZATILDI 21 Mart 2019
TAPU HARCI İNDİRİMİ 31.3.2019 TARİİNE KADAR YENİDEN UZATILDI 1 Ocak 2019
TAPU HARCI TAHSİLİNDE 5766 SAYILI YASA İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEME 24 Haziran 2015
TAPU HARCI TAHSİLİNE ESAS OLAN (4) SAYILI TARİFEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 24 Haziran 2015
TAPU HARCI TEBLİĞ 24 Haziran 2015
TAPU HARCI VE DAMGA VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
TAPU HARCI,DAMGA VERGİSİ VE DÖNER SERMAYE BEDELLERİNIN ELEKTRONİK ORTAMDA TAHSİLİ 11 Eylül 2015
TAPU HARCLARINDA 30.06.2009 TARİHİNE KADAR İNDİRİM YAPAN BAKANLAR KURULU KARARI 24 Haziran 2015
TAPU HARÇLARI , DAMGA VERGİSİ,EMLAK VERGİSİNDE 2013 YILINDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR YAPILDI 24 Haziran 2015
TAPU HARÇLARI 20.09.2012 TARİH 2012/3735 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE ARTIRILDI 24 Haziran 2015
TAPU HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA 15.3.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BAKANLAR KURULU KARARI İLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 30 Mayıs 2017
TAPU HARÇLARINA İLİŞKİN 5838 SAYILI YASA İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
TAPU HARÇLARINDA 2019 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ 1 Ocak 2019
TAPU HARÇLARINDA 31.10.2018 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İNDİRİMLE İLGİLİ OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 21 Mayıs 2018
TAPU HARÇLARINDA 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞKLİKLER 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİ - 2 (Satış-Trampa-İntifa) 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİ - 4 (Satış Vaadi-Kamulaştırma-Eklenti) 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİ İSTATİSTİK (* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kurumsal Web Sitesinden alınmıştır) 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİNDE 5035 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN MUAFİYETLER 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİNDE ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMASI 27 Aralık 2019
TAPU İŞLEMLERİNDE KULLANILAN KELİMELERİN ANLAMLARI 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİNDE ŞİRKET YETKİ BELGELERİNİN TAKBİS SİSTEMİNDEN İLGİLİ TİCARET SİCİLİNDEN ALINMASI UYGULAMASINA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE BAŞLANDI YENİ 4 Şubat 2021
TAPU İŞLEMLERİNDE YABANCI GERÇEK KİŞİLERE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YABANCI KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ UYGULAMASINA BAŞLANDI. 13 Eylül 2019
TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ UYGULAMA 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİNİN MALİ YÖNÜNDE 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 4 Ocak 2016
TAPU İŞLEMLERİNİN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER DIŞINDAKİ TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILMASI UYGULAMASINA BAŞLANDI 24 Haziran 2015
TAPU İŞLEMLERİNİN YURT DIŞINDA YAPILMASI 24 Haziran 2015
TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLŞKİN KANUN 24 Haziran 2015
TAPU KANUNU\'NUN 26 MADDESİ VE HARÇLAR KANUNU 4 SAYILI TARIFE KADASTRO VE ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TASARISI 24 Haziran 2015
TAPU KANUNUN 6302 SAYILI YASA İLE 35 VE 36 MADDELERİNDE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 5444 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 24 Haziran 2015
TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24 Haziran 2015
TAPU KANUNUNUN 35 VE 36 .MADDELERİ DEĞİŞİKLİK TASARISININ İNCELENMESİ 24 Haziran 2015
TAPU KANUNUNUN 35 ve 36.MADDESİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN KANUN 24 Haziran 2015
TAPU KANUNUNUN 35.MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 5444 SAYILI KANUNLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 24 Haziran 2015
TAPU KAYDI ALIMI 19 Şubat 2020
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ İŞ AKIŞI VE YETKİ DEVRİ 8 Mayıs 2023
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Aralık 2019
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE DÜZENLENEN RESMİ SENETLERE FOTOGRAF YAPIŞTIRILMASI UYGULAMASINA SON VERİLDİ 9 Temmuz 2019
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI HK 24 Haziran 2015
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ BİRLEŞİYOR(2) 24 Haziran 2015
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ BİRLEŞTİRİLİYOR 24 Haziran 2015
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ 24 Haziran 2015
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN 69 UNCU MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI (69/5) DANIŞTAY 10.DAİRESİNCE İPTAL EDİLDİ 25 Temmuz 2016
TAPU SİCİLİNDE E-TERKİN İŞLEMİ UYGULAMASINA YÖNELİK OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ TALİMATI YAYINLANDI 10 Ağustos 2017
TAPU SİCİLİNDE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK RESEN TERKİN UYGULAMASI 11 Aralık 2019
TAPU SİCİLİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 9 Haziran 2016
TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ - Dr.Ekrem KURT 24 Haziran 2015
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE 4 Ocak 2016
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ HK 7 Ocak 2016
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ AYI (2019) KONUT SATIŞ İSTATİSTİSKLERİNİ YAYINLANDI 21 Ağustos 2019
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA TEMSİLCİLİK AÇABİLECEK TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ FAALİYETLERİNDE BULUNABİLECEK 11 Şubat 2019
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 24.7.2020 TARİHİNDE TAPU SİCİL UYGULAMALARINA YÖNELİK MEVCUT DÜZENLEMELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI  27.7.2020 4 Şubat 2021
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN 69/5 MADDESİNİN UYGULAMASI DURDURULDU 24 Haziran 2015
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ELEKTRONİK İPOTEK TERKİNİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI 24 Haziran 2015
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İMAR BARIŞI UYGULAMALARINI DÜZENLEYEN 2018/8 SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 16 Ocak 2019
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YURT DIŞINDAN DÜZENLENEN VEKALETNAMELERE İLİŞKİN DUYURUSU YAYINLANDI 4 Şubat 2021
TAPU VE KADASTRO HİZMETLERİNİN MODERNİZASYONU PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK İMAR VE KALKINMA BANKASINDAN ALINAN KREDİYE İLİŞKİN ANLAŞMA RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 24 Haziran 2015
TAPU VE KADASTRO TEŞKİLATI 24 Haziran 2015
TAPU VE KADASTRO TEŞKİLATININ TARİHİ 24 Haziran 2015
TAPU VE KADASTRONUN TARİHÇESİ 24 Haziran 2015
TAPULAR ELEKTRONİK TAPU OLUYOR 24 Haziran 2015
TARAFLARIN BULUNDUKLARI FARKLI TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE TAŞINMAZ DEVİRLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ UYGULAMASI 16 Aralık 2019
TARIMSAL ALANLARIN TAPU İŞLEMLERİNDE SON DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
TARIMSAL NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞ VE DEVRİNDE YENİ DÜZENLEME 24 Haziran 2015
TASHİH HARCINDA DEĞİŞİKLİK 24 Haziran 2015
TASHİH HARCINDA DEĞİŞİKLİK (GENEL YAZI) 24 Haziran 2015
TAŞINMAZ ARAŞTIRMA BİRİMİ OLUŞTURULMASI 23 Mayıs 2023
TAŞINMAZ EDİNİMİ SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞI EDİNİLMESİ HK 31 Temmuz 2019
TAŞINMAZ EDİNMEK VEYA SATIŞ VAADİ ŞERHİ SURETİYLE YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI UYGULAMASI 31 Temmuz 2019
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ - Av.Muharrem KALYON 24 Haziran 2015
TATİLLERDE İL HUDUTLARININ DIŞINA ÇIKARILMASI 23 Mayıs 2023
TC MERKEZ BANKASINCA ALIM SATIMI YAPILAN DÖVİZLER HK 24 Haziran 2015
TEBLİGAT KANUNU(DÜZENLEME) 24 Haziran 2015
TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24 Haziran 2015
TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24 Haziran 2015
TOPLU KONUT KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 24 Haziran 2015
TOPLU KONUTTA KÖTÜ KOKULAR 24 Haziran 2015
TOPLULAŞTIRMA KARARI 24 Haziran 2015
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI 24 Haziran 2015
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
TURİZM TESİS ALANLARINDA KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013/06 SAYILI GENELGENİN KALKMASI HK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GENELGESİ 24 Haziran 2015
TURİZM TESİS ALANLARINDA KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013/06 SAYILI GENELGESİNİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GENELGESİ İLE KALDIRILMASI HK 24 Haziran 2015
TURİZM TESİS ALANLARINDA KONUT AMAÇLI KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİ YASAKLANDI 30 Haziran 2015
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
TÜRK MEDENİ KANUNU -Av Talih UYAR 24 Haziran 2015
TÜRK MEDENİ KANUNU -Av.Lütfi BAŞÖZ-Av.Ramazan ÇAKMAKCI 24 Haziran 2015
TÜRK TİCARET KANUNU HK 18 Nisan 2023
TÜRKİYE \'DEN MÜLK ALAN YABANCILARIN SAYISI 41 BİNİ AŞTI 24 Haziran 2015
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
TÜRKİYE DE MÜLK SAHİBİ OLACAK 35 ÜLKENİN VATANDAŞLARI BELLİ OLDU 24 Haziran 2015
TÜRKİYE DE TAŞINMAZ TASARRUFUNA İLİŞKİN YABANCI ÜLKELER LİSTESİ (5782 SAYILI KANUN SONRASI YENİ DÜZENLEME) 24 Haziran 2015
TÜRKİYE DE TAŞINMAZ TASARRUFUNA İLİŞKİN YABANCI ÜLKELER LİSTESİ (ESKİ LİSTE) 30 Haziran 2015
TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERİN DÜZENLEYECEKLERİ SÖZLEŞMELERİN BAKANLIKÇA BELİRLENEN HALLER DIŞINDA BEDELİN DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK BELİRLENMESİNİ YASAKLAYAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI 13.9.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 14 Eylül 2018
TÜRKİYE GENELİ KADASTRO DURUMU (BİTEN KADASTRO) 24 Haziran 2015
TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ SATIN ALAN YABANCILARA VATANDAŞLIK HAKKI GETİRİLDİ 28 Ağustos 2017
TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ SATIN ALAN YABANCILARA VATANDAŞLIK HAKKI GETİRİLMESİ 31 Temmuz 2019
TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ SATIN ALAN YABANCILARA VATANDAŞLIK HAKKI VERİLMESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 24 Ekim 2018
TÜRKİYEDE TAŞINMAZI OLAN YABANCILARA 1 YIL İKAMET İZNİ GETİRİLDİ 24 Haziran 2015
TÜRKİYEDE VATANDAŞLARI İZİNLE TAŞINMAZ EDİNEBİLEN ÜLKELER LİSTESİ 24 Haziran 2015
TÜRKİYENİN % 39\'u HAZİNENİN 24 Haziran 2015
TÜRKİYENİN SADECE ONBİNDE ÜÇÜ YABANCILARIN ELİNDE 24 Haziran 2015
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI (yargı yeri hk) 24 Haziran 2015
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI(2981 SAYILI YASA TAPU TAHSİS BELGESİ HK) 24 Haziran 2015
UZUN VADELİ İPOTEKLE KONUT FİNANSMANI 24 Haziran 2015
ÜYE GRUPLARI 24 Haziran 2015
ÜYELERİMİZDEN BAZILARI 24 Haziran 2015
ÜYELERİMİZE SUNULAN HİZMETLER 24 Haziran 2015
ÜYELERİMİZE YAPILAN E-MAİL BİLGİLENDİRMELERİ 30 Haziran 2015
VAKIFLAR KANUNU TASARISI 24 Haziran 2015
VERASET BELGELERİNİN NOTERCEDE VERİLEBİLMESİNE İLİŞKiN YENİ YASAL DÜZENLEME 24 Haziran 2015
WEB TAPU NASIL KULLANILIR BİREYSEL KULLANICILAR İÇİN 2 Mayıs 2020
WEB-tapu UYGULAMASI 14 Şubat 2019
YA5GITAY KARARI (YÜZÖLÇÜM DÜZELTMESİ) 24 Haziran 2015
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN ASKERİ BÖLGELERDE TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/4 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 23.05.2017 23 Mayıs 2017
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİM TALEPLERİ TAPU DAİRELERİNCE KABUL EDİLMİYOR 24 Haziran 2015
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ SATIN ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDASLIĞI EDİNMESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 29 Mayıs 2017
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN/YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN ASKERİ BÖLGELERDE TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEME 28.2.2019 28 Şubat 2019
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İLE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE ASKERİ YASAK BÖLGE UYGULAMALARI 20 Ağustos 2019
YABANCI PARA ÜZERİNDEN İPOTEK TESİSİ HK 17 Haziran 2023
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE YENİ YÖNETMELİĞE TAŞINMAZ TASARRUFLARINDA İŞ AKIMI-İZİN-KULLANIMIN DENETLENMESİ-TASFİYE SÜRECİ 24 Haziran 2015
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 24 Haziran 2015
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMLERİNE İLİŞKİN 12.11.208 TARİHLİ YÖNETMELİKLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 24 Haziran 2015
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 24 Haziran 2015
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMLERİ 11 Kasım 2020
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ ALIM VE SATIMINDA 04.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN TAPU MÜDÜRLÜKLERİ TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTEYECEK 6 Şubat 2021
YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI KONULU SEMİNER CEVAHİR OTELDE YAPILDI 24 Haziran 2015
YABANCILAR VE YABANCI SERMAYLİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI SEMİNERİMİZ 4.4.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 22 Nisan 2021
YABANCILARA MÜLK SATIŞINDA LİMİT 25 BİN METREKARE 24 Haziran 2015
YABANCILARIN TAPU İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME RAPORU HK 6 Haziran 2022
YABANCILARIN TARAF OLDUĞU İŞLEMLERDE DÜZENLENECEK DEĞERLEME RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 18 Nisan 2023
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMESİ 23.11.2023 5 Mart 2024
YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARINA İLİŞKİN 5782 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI 24 Haziran 2015
YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARINDA YENİ DÜZENLEMELER 24 Haziran 2015
YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARINDA YENİ UYGULAMA 30 Haziran 2015
YABANCILARIN TAŞINMAZ TASARRUFUNA İLŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI( 5444 SAYILI YASA HK TAPU KANUNUNUN 35.MD) 24 Haziran 2015
YABANCILARIN TÜRKİYEDE TAŞINMAZ TASARRUFLARI 24 Haziran 2015
YABANCILARIN TÜRKİYEDE TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YENİ UYGULAMA 24 Haziran 2015
YARGITAY İÇTAHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURUL KARARI 24 Haziran 2015
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURUL KARARI 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI ( İNŞAAT YAPMAMA VE MANZARA İRTİFAKI HK) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI ( KAT MÜLKİYETİNDE TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI HK) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI (HAKEM KARARI) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI (KAMULAŞTIRMA) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI (KISITLI ERGİNİN VELAYET HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMSİLİNDE HAKİM İZNİ) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI (TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYGULMASI KAPSAMINDA SATIŞ VAADLERİNE DAYALI TESCİL HK) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI TAPUDA İSİM DÜZELTMESİ HAKKINDA) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI(MUVAZAA) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI(TELLALLIK SÖZLEŞMESİ) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARI(TOPLU YAPIDA YÖNETİM PLANI) 24 Haziran 2015
YARGITAY KARARLARI (OCAK 2020) 5 Mart 2020
YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24 Haziran 2015
YAZIŞMALAR HK 24 Mayıs 2023
YENİ CEZA KANUNUNDA KAÇAK YAPIYA İLİŞKİN CEZALAR 24 Haziran 2015
YENİ İSTANBUL KAVALALININ TOPRAKLARINDA YÜKSELECEK 24 Haziran 2015
YENİ TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ (Duyuru açıklamalar) 24 Haziran 2015
YENİ TURİZM MERKEZİ VE BÖLGELERİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI 24 Haziran 2015
YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU EŞYA HUKUKU-Mustafa Reşit KARAHASAN 24 Haziran 2015
YENİ TÜZÜK HAKKINDA TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU 24 Haziran 2015
YEŞİL ALANLARIN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İHDASEN (YENİDEN) TESCİLİ UYGULAMALARI 9 Şubat 2020
YETKİ BELGESİ 11 Kasım 2020
YETKİ DEVRİ 23 Mayıs 2023
YETKİ İLE İŞLEM YAPILMASINI DÜZENLEYEN 2018/1 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK 30 Nisan 2020
YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ ( TOPLU YAPILAR) 20 Aralık 2015
YÖNETMELİK 16 Aralık 2019
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 24 Haziran 2015
YURT DIŞINA YAPILACAK TEBLİGATLAR 6 Nisan 2020
YURT DIŞINDAN DÜZENLENEN VEKALETNAMELER 29 Kasım 2019
YÜKLENİCİ VE ZANAATKARLARIN KANUNİ İPOTEK TESİSİ 15 Ekim 2020
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARI(TAPU İŞLEMLERİNDE DOKTOR RAPORU İSTENMESİ HK) 24 Haziran 2015
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER 18 Nisan 2023
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YENİ TARİFESİ YAYINLANDI 24 Haziran 2015