Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

No Başlık Güncelleme Tarihi
6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
2709 ANAYASA 3 Ekim 2020
1164 ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 1 Ekim 2020
2565 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU 7 Ekim 2020
1606 BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN 3 Ekim 2020
3996 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
5393 BELEDİYE KANUNU 3 Ekim 2020
2960 BOGAZİÇİ KANUNU 3 Ekim 2020
6098 BORÇLAR KANUNU 3 Ekim 2020
5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 3 Ekim 2020
5253 DERNEKLER KANUNU 3 Ekim 2020
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU 16 Aralık 2020
6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU 9 Mart 2021
775 GECEKONDU KANUNU 3 Ekim 2020
492 HARÇLAR KANUNU 4 Ekim 2020
4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
1062 HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE\'DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
6325 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 7 Aralık 2020
5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 3 Ekim 2020
3194 İMAR KANUNU 13 Ocak 2021
2981 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
5543 İSKAN KANUNU 3 Ekim 2020
3402 KADASTRO KANUNU 3 Ekim 2020
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 Ekim 2020
2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU 3 Ekim 2020
3095 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 3 Ekim 2020
634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU 3 Ekim 2020
3621 KIYI KANUNU 3 Ekim 2020
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 3 Ekim 2020
5225 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU 4 Ekim 2020
5368 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN 7 Aralık 2020
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 1-117) 17 Ocak 2019
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 118-494) 20 Haziran 2021
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 495-682) 17 Ocak 2019
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 683-1030) 28 Ocak 2020
4342 MERA KANUNU 3 Ekim 2020
3998 MEZARLIKLAR HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
5718 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
2873 MİLLİ PARKLAR KANUNU 3 Ekim 2020
5490 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 3 Ekim 2020
4562 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 19 Kasım 2020
6831 ORMAN KANUNU 3 Ekim 2020
6292 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
3083 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU 3 Ekim 2020
2644 TAPU KANUNU 3 Ekim 2020
1515 TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN 3 Ekim 2020
2859 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
3091 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
7201 TEBLİGAT KANUNU 3 Ekim 2020
2985 TOPLU KONUT KANUNU 4 Ekim 2020
5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU 7 Şubat 2021
2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 4 Ekim 2020
1567 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 4 Ekim 2020
5901 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 4 Ekim 2020
5737 VAKIFLAR KANUNU 7 Aralık 2020
7338 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 4 Ekim 2020
5366 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARININ YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN 4 Ekim 2020
3573 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN 4 Ekim 2020