Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

No Başlık Güncelleme Tarihi
6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 24 Ocak 2023
2709 ANAYASA 3 Ekim 2020
1164 ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 22 Ocak 2023
2565 ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU 24 Ocak 2023
1606 BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN 22 Ocak 2023
3996 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 15 Haziran 2022
5393 BELEDİYE KANUNU 3 Ekim 2020
2960 BOGAZİÇİ KANUNU 3 Ekim 2020
6098 BORÇLAR KANUNU 22 Ocak 2023
5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 3 Ekim 2020
5253 DERNEKLER KANUNU 30 Ocak 2023
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU 16 Aralık 2020
6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU 9 Mart 2021
775 GECEKONDU KANUNU 3 Ekim 2020
492 HARÇLAR KANUNU 4 Ekim 2020
4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22 Ocak 2023
1062 HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE\'DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
6325 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 7 Aralık 2020
5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 3 Ekim 2020
3194 İMAR KANUNU 24 Ocak 2023
2981 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
5543 İSKAN KANUNU 15 Haziran 2022
7412 İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU 22 Ocak 2023
3402 KADASTRO KANUNU 30 Ocak 2023
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 Ekim 2020
2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU 3 Ekim 2020
3095 KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 3 Ekim 2020
634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU 24 Ocak 2023
3621 KIYI KANUNU 3 Ekim 2020
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 22 Ocak 2023
5225 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU 4 Ekim 2020
5368 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN 24 Ocak 2023
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 1-117) 17 Ocak 2019
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 118-494) 20 Haziran 2021
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 495-682) 17 Ocak 2019
4721 MEDENİ KANUN ( Madde 683-1030) 28 Ocak 2020
4342 MERA KANUNU 3 Ekim 2020
3998 MEZARLIKLAR HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
5718 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
2873 MİLLİ PARKLAR KANUNU 3 Ekim 2020
5490 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 3 Ekim 2020
4562 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 24 Ocak 2023
6831 ORMAN KANUNU 24 Ocak 2023
6292 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 5 Temmuz 2022
3083 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU 24 Ocak 2023
2644 TAPU KANUNU 24 Ocak 2023
1515 TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN 3 Ekim 2020
6083 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KANUNU 15 Haziran 2022
2859 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
3091 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 3 Ekim 2020
7201 TEBLİGAT KANUNU 3 Ekim 2020
2985 TOPLU KONUT KANUNU 4 Ekim 2020
5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU 4 Nisan 2022
2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 4 Ekim 2020
1567 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 4 Ekim 2020
5901 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 4 Ekim 2020
5737 VAKIFLAR KANUNU 24 Ocak 2023
7338 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 4 Ekim 2020
5366 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARININ YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN 4 Ekim 2020
3573 ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN 4 Ekim 2020