YAZARI Metin YEŞİL  KİTABIMIZ E-KİTAP FORMATINDA GÜNCELLENMEKTEDİR.
YAYIN YILI  Kasım 2016 Güncellenmiş ve geliştirilmiş 10.basım
SAYFA ADEDİ  724
BASKI ÖZELLİĞİ PDF formatında (e-kitap)
KONU Tapu İşlemleri (Uygulama&Mevzuat)

AÇIKLAMA : Gayrimenkule yönelik önemli bir hizmet olan,tapu İşlemlerine  yönelik güncel uygulamalar kitapda pratik bir yaklaşımla açıklanmıştır.Ayrıca kentsel dönüşüm,kat mülkiyetinde toplu yapı düzenlemeleri, imar uygulamaları,  yabancı ve yabancı sermayeli şirketlerinin taşınmaz  tasarrufları, ipotek, gayrimenkullerin mali yönü ( KDV ,emlak,gelir kurumlar vergisi v.b) gibi çeşitli konularda kitapda yer almaktadır.Günümüzde gayrimenkul ve gayrimenkule yönelik hizmetler giderek daha çok önem kazanmaktadır.Gayrimenkule yönelik önemli bir hizmet olan tapu işlemlerini, uygulama ve mevzuat yönüyle kitapda incelenerek açıklanmaktadır.
FİYATI: 80 TL KDV dahil  
Bilgi almak için Rıfkı Demirel  : 0216 317 97 13


YAZARI Metin YEŞİL    KİTABIMIZ E-KİTAP FORMATINDA GÜNCELLENMEKTEDİR.
YAYIN YILI  2005
SAYFA ADEDİ  493
BASKI ÖZELLİĞİ PDF  formatında (e-kitap)
KONU Yeni Medeni Kanunun Tapu Sicili Uygulamaları hakkında

AÇIKLAMA : Türk Medeni Kanunu 1030 maddeden meydana gelmektedir.Kanunun önemli bir bölümü tapu sicil uygulamaları ile ilgilidir.Özellikle 997 ila 1027.maddeleri tamamen tapu siciline ayrılmıştır.Kitapta Türk Medeni Kanununun miras,aile ,mülkiyet ,şahsın hukuku konuları  tapu sicil uygulamaları yönüyle ele alınarak açıklanmıştır. Konular içinde tapu işlemlerinde uygulama alanı bulan maddeler taranarak açıklanmıştır.Açıklamalarda örneklere , konu ile ilgili  mevzuat ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü genelgeleri , talimatlar ve Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.
FİYATI: 80 TL KDV dahil 
Bilgi almak için Rıfkı Demirel  : 0216 317 97 13