YAZARI Metin YEŞİL     
YAYIN YILI  Mayıs 2022  Güncellenmiş ve geliştirilmiş 11.basım
SAYFA ADEDİ  672
BASKI ÖZELLİĞİ Ciltli, Amerikan Bristol kapak
KONU Tapu İşlemleri (Uygulama & Mevzuat)

AÇIKLAMA : Gayrimenkule yönelik önemli bir hizmet olan ,tapu İşlemlerine  yönelik güncel uygulamalar kitap da pratik bir yaklaşımla açıklanmıştır. Ayrıca kentsel dönüşüm, kat mülkiyetinde toplu yapı düzenlemeleri, imar uygulamaları, imar barısı, yabancılar ve yabancı sermayeli şirketlerinin taşınmaz  tasarrufları, ipotek, gayrimenkullerin mali yönü ( KDV ,emlak,gelir kurumlar vergisi v.b) gibi çeşitli konularda kitap da yer almaktadır. Günümüzde gayrimenkul ve gayrimenkule yönelik hizmetler giderek daha çok önem kazanmaktadır. Gayrimenkule yönelik önemli bir hizmet olan tapu işlemlerini, uygulama ve mevzuat yönüyle kitap da incelenerek açıklanmaktadır.
FİYATI: 250 TL KDV dahil  
Bilgi almak için Rıfkı Demirel  : 0216 317 97 13