Tapu işlemleri uygulaması ve mevzuatına yönelik olarak uzmanlarımızca eğitim seminerleri verilmektedir.

Seminerlerde her konu ile ilgili olarak mevzuat ve uygulamaya yönelik güncel bilgiler verilmekte, açıklamalar tapu kütüğü tescil örnekleri ile desteklenmektedir.

Ayrıca tapu işlemlerinde belge/bilgi düzeni ve işlem aşamalarına yer verilmektedir.