6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi uyarınca, E-Tapu Danışmanlık ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, www.e-tapu.com sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır.