Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
AİLE KONUTU/MAL REJİMİ 4 Aralık 2023
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT ( KAT KARŞILIĞI TEMLİK ) 22 Eylül 2023
BAĞIŞ (HİBE) 4 Aralık 2023
GENEL KONULAR 23 Şubat 2024
GERİ ALIM (VEFA ) 30 Eylül 2020
HACİZ,TEDBİR, İFLAS (KISITLAMA KAYITLARI) 4 Aralık 2023
İCRA VE MAHKEME SATIŞLARI 10 Mart 2024
İMAR AFFI /İMAR BARIŞI UYGULAMALARI 25 Eylül 2022
İMAR UYGULAMALARI 10 Aralık 2023
İNTİFA HAKKI 30 Eylül 2020
İNTİKAL(MİRAS)/VASİYET 4 Aralık 2023
İPOTEK 3 Mayıs 2024
İRTİFAK HAKKI (GEÇİT,ÜST,HAVAİ v.b) 4 Aralık 2023
KADASTRO 3 Mayıs 2024
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ(HAZİNE,BELEDİYE,ÖZEL İDARE,KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ V.B) 30 Eylül 2020
KAMULAŞTIRMA 3 Mayıs 2024
KANUNİ TEMSİL (VELAYET-VESAYET-KAYYUM-KANUNİ MÜŞAVİR) 18 Mayıs 2023
KAT MÜLKİYETİ 4 Aralık 2023
KİRA 25 Eylül 2022
MAHKEME KARARLARI 3 Mayıs 2024
MALİ KONULAR 1 Ekim 2020
MİRAS PAYI TEMLİKİ 1 Ekim 2020
MUHDESAT (TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ AĞAÇ,EV V.S) 23 Şubat 2024
MUVAZAA(DANIŞIKLI İŞLEM)-YOLSUZ TESCİL 2 Nisan 2024
ORMAN/2-B 3 Mayıs 2024
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ 4 Aralık 2023
ÖNALIM (ŞUF'A ) 2 Nisan 2024
ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ (ŞİRKET-KOOPERATİF-DERNEK V.B) 2 Nisan 2024
SATIŞ 3 Mayıs 2024
SATIŞ VAADİ 18 Mayıs 2023
TAKSİM 3 Mayıs 2024
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU 10 Aralık 2023
TASHİHLER (DÜZELTMELER) 6 Kasım 2022
TRAMPA 13 Ocak 2020
VAKIFLAR 18 Mayıs 2023
VEKALET 25 Aralık 2022
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 28 Nisan 2022