Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
AİLE KONUTU/MAL REJİMİ 25 Aralık 2022
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT ( KAT KARŞILIĞI TEMLİK ) 26 Aralık 2022
BAĞIŞ (HİBE) 12 Ocak 2021
GENEL KONULAR 26 Aralık 2022
GERİ ALIM (VEFA ) 30 Eylül 2020
HACİZ,TEDBİR, İFLAS (KISITLAMA KAYITLARI) 21 Temmuz 2022
İCRA VE MAHKEME SATIŞLARI 21 Temmuz 2022
İMAR AFFI /İMAR BARIŞI UYGULAMALARI 25 Eylül 2022
İMAR UYGULAMALARI 25 Ocak 2022
İNTİFA HAKKI 30 Eylül 2020
İNTİKAL(MİRAS)/VASİYET 21 Temmuz 2022
İPOTEK 28 Nisan 2022
İRTİFAK HAKKI (GEÇİT,ÜST v.b) 23 Mayıs 2021
KADASTRO 26 Aralık 2022
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ(HAZİNE,BELEDİYE,ÖZEL İDARE,KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ V.B) 30 Eylül 2020
KAMULAŞTIRMA 26 Aralık 2022
KANUNİ TEMSİL (VELAYET-VESAYET-KAYYUM-KANUNİ MÜŞAVİR) 6 Kasım 2022
KAT MÜLKİYETİ 12 Aralık 2021
KİRA 25 Eylül 2022
MAHKEME KARARLARI 26 Aralık 2022
MALİ KONULAR 1 Ekim 2020
MİRAS PAYI TEMLİKİ 1 Ekim 2020
MUHDESAT (TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ AĞAÇ,EV V.S) 25 Aralık 2022
MUVAZAA(DANIŞIKLI İŞLEM)-YOLSUZ TESCİL 26 Aralık 2022
ORMAN/2-B 26 Aralık 2022
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ 21 Temmuz 2022
ÖNALIM (ŞUF'A ) 6 Kasım 2022
ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ (ŞİRKET-KOOPERATİF-DERNEK V.B) 28 Nisan 2022
SATIŞ 1 Ekim 2020
SATIŞ VAADİ 21 Temmuz 2022
TAKSİM 25 Şubat 2021
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU 26 Aralık 2022
TASHİHLER (DÜZELTMELER) 6 Kasım 2022
TRAMPA 13 Ocak 2020
VAKIFLAR 1 Ekim 2020
VEKALET 25 Aralık 2022
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 28 Nisan 2022