GENEL:
 1. Kullanmakta olduğunuz www.e-tapu.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları hizmetin/ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 
 3. Hizmet  elektronik ortamda gönderilecek/sunulacak  olup bu nedenle  kargo ücreti söz konusu değildir.
 4. Alıcının ödemesine ilişkin olarak banka onayı alındıktan veya sipariş onaylandıktan sonra aynı gün veya en geç 2 iş günü içerisinde web sitesi kullanıma açılacak,
 5. e-kitap  elektronik ortamda ilgiliye gönderilecek, seminer katılımı sağlanacaktır .  Bu süre içinde söz konusu hizmetler yapılmazsa Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 
 6. Satın alınan ürün/hizmet www.e-tapu.com da tanıtıldığı ve içeriği belirtildiği şekilde eksiksiz ve belirtildiği şekilde verilecektir.. 
 7. Ürüne yönelik hizmeti verilmesinin imkansızlaşması halinde  satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel hizmet alan alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 
 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmet yükümlülüğü sona erer. 
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
 1. Hizmet verilmeye başlandıktan sonra  alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcıya verilen hizmet satıcı (hizmet veren) tarafından sonlandırılır. Web sitesi üyeliği iptal edilir, seminer kaydından çıkarılır ve e-kitap gönderilmez.. 
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 
 1. Hizmet veren satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde verilmez ise  durum  hizmet alan Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin  ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti inceleyecek, içeriğine  bakacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
 
CAYMA HAKKI:
 1. ALICI; satın aldığı hizmeti, hizmetin verilme tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet almayı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 1. ŞİRKET : E-Tapu Danışmanlık Gayrimenkul Hizmetleri Eğitim ve Tic. Ltd. Şti.
      ADI/UNVANI: E-Tapu Danışmanlık
      ADRES::  Esatpaşa Mah Sümbül sk 24/2 Ataşehir/ST
       EPOSTA:gene@e-tapu.com TEL:   0216 317 9713 FAKS: 0216 317 08 94

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 
CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya sunulan hizmetin faturası, ( vaz geçilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
İADE KOŞULLARI:
 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle  yükümlüdür.
 
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 
ÖDEME VE TESLİMAT
 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak T. İş Bankası , Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapılabilir.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.