Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
AİLE KONUTU 11 Ocak 2022
ALIM (İŞTİRA) HAKKININ ŞERHİ 8 Ocak 2022
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ(KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ŞERHİ) 11 Ocak 2022
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SURETİYLE DEVİR(KAT KARŞILIĞI TEMLİK) 11 Ocak 2022
AVUKATLIK ORTAKLIKLARI 8 Ocak 2022
BAĞIŞ (HIBE) 11 Ocak 2022
BANKALAR 8 Ocak 2022
BELEDİYE 11 Ocak 2022
CİNS TASHİHİ 31 Aralık 2022
DERNEKLER 11 Ocak 2022
DEVRE MÜLK HAKKI TESİSİ 8 Nisan 2022
EKLENİNİN (TEFERRUAT) TESCİLİ 31 Aralık 2022
E-TAPU COM BÜLTEN (ÜYELERİNE GÖNDERİLEN E-YORUM VE AÇIKLAMALAR) 31 Ocak 2023
EVLİLİKTE EŞLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARININ SINIRLANDIRILMASI 11 Ocak 2022
FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 11 Ocak 2022
GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ 16 Ocak 2022
GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 16 Ocak 2022
GERİ ALIM HAKKI(VEFA) 16 Ocak 2022
HACİZ (İCRA-İ İŞLEMLER) 5 Haziran 2022
HIBEDE RÜCU KOŞULUNUN ŞERHİ 16 Ocak 2022
İFLAS-KONKORDATO ŞERHLERİ 16 Ocak 2022
İFRAZ (AYIRMA) 16 Ocak 2022
İMAR BARIŞININ TAPU SİCİL UYGULAMALARI 16 Ocak 2022
İMAR UYGULAMALARI 30 Ocak 2022
İNTİFA HAKKI 31 Aralık 2022
İPOTEK 31 Aralık 2022
İRTİFAK HAKKI TESİSİ (TAŞINMAZA BAĞLI) 31 Aralık 2022
İZALE-İ ŞÜYUU VE İCRA SATIŞLARI 4 Şubat 2022
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ(KİT) 4 Şubat 2022
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ (GENEL) 4 Şubat 2022
KAMULAŞTIRMA 5 Şubat 2022
KANUNİ KISITLAMALAR 6 Şubat 2022
KAT İRTİFAKI TESİSİ 6 Şubat 2022
KAT MÜLKİYETİ (GENEL AÇIKLAMA) 6 Şubat 2022
KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİ (TOPLU YAPILAR) 6 Şubat 2022
KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRME 21 Şubat 2022
KAYYIMIN (HUSUSİ VASİ) İŞLEMLERİ 6 Şubat 2022
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAPU UYGULAMALARI (6306 SAYILI YASA UYGULAMALARI) 6 Şubat 2022
KIRA VE FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 1 Ocak 2023
KISA BİLGİLER (Ayırma-Birleştirme) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Cins değişikliği-Miras intikali-Ölünceye kadar bakma akdi) 1 Ocak 2023
KISA BİLGİLER (İpotek-Bağış-Taksim) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Kat irtifakı-Kat mülkiyeti) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Satış vaadi-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Kamulaştırma-Eklenti) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Satış-Trampa-İntifa) 13 Şubat 2022
KOOPERATİFLER 12 Şubat 2022
KÖY TAŞINMAZLARININ TASARRUFU 12 Şubat 2022
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI UYGULAMALARI 12 Şubat 2022
MAHKEME KARARLARI 12 Şubat 2022
MIRAS PAYININ TEMLİKİ 12 Şubat 2022
MİRASIN İNTİKALİ 12 Şubat 2022
ORGANİZE SANAYİ BOLGELERİ 12 Şubat 2022
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 12 Şubat 2022
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 12 Şubat 2022
SATIŞ 7 Mayıs 2022
SATIŞ VAADİ 2 Nisan 2022
SÜKNA (OTURMA) HAKKI 19 Şubat 2022
ŞÜFA (ÖNALIM) 12 Şubat 2022
TAKSİM (PAYLAŞMA) 12 Şubat 2022
TAPU İŞLEMLERİ BELGE VE BİLGİ DÜZENİ ( İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER) 14 Şubat 2022
TAPU İŞLEMLERİ ( GENEL BİLGİ ) 13 Mayıs 2022
TAPU SİCİLİ 13 Şubat 2022
TARIMSAL NİTELİKTEKİ (TARLA,BAĞ,BAHCE,SERA V.B) TAŞINMAZLARIN TASARRUFU 18 Nisan 2022
TASHİHLER (DÜZELTMELER) 1 Ocak 2023
TAŞINMAZIN ŞİRKETE SERMAYE KONMASI 13 Şubat 2022
TEDBİR ŞERHİ 13 Şubat 2022
TEVHİD (BİRLEŞTİRME) 13 Şubat 2022
TİCARET ŞİRKETLERİ 13 Şubat 2022
TRAMPA 13 Şubat 2022
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILANLARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 13 Şubat 2022
ÜST HAKKI 13 Şubat 2022
VAKIFLAR 14 Şubat 2022
VASİNİN İŞLEMLERİ 14 Şubat 2022
VEKİLİN İŞLEMLERİ 14 Şubat 2022
VELİNİN İŞLEMLERİ (KANUNİ TEMSİL) 19 Şubat 2022
WEB TAPU İŞLEMLERİ 14 Şubat 2022
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 27 Eylül 2022
YABANCI PARA İPOTEĞİ 21 Şubat 2022
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 19 Şubat 2022
YABANCILARIN TAŞINMAZ SATIN ALIMI/SATIŞ VAADİ SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI 13 Mayıs 2022
YAPI KOOPERATİFLERİNCE TAŞINMAZLARIN ÜYELERE DAĞITIMI (FERDİLEŞTİRME) 19 Şubat 2022
YASAL DANIŞMANIN İŞLEMLERİ 19 Şubat 2022
YENİDEN TESİSİ MÜMKÜN OLMAYAN HAKLAR (HAVA HAKKI-ODA MÜLKİYETİ-ÖRFİ BELDE-GEDİK-PAFTOS) 19 Şubat 2022
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI UYGULAMASI 19 Şubat 2022