Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
AİLE KONUTU 20 Haziran 2023
ALIM (İŞTİRA) HAKKININ ŞERHİ 28 Eylül 2023
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ(KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ŞERHİ) 28 Eylül 2023
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SURETİYLE DEVİR(KAT KARŞILIĞI TEMLİK) 20 Haziran 2023
AVUKATLIK ORTAKLIKLARI 20 Haziran 2023
BAĞIŞ (HIBE) 28 Eylül 2023
BANKALAR 28 Eylül 2023
BELEDİYE 28 Eylül 2023
CİNS TASHİHİ 16 Nisan 2023
DERNEKLER 28 Eylül 2023
DEVRE MÜLK HAKKI TESİSİ 17 Haziran 2023
EKLENİNİN (TEFERRUAT) TESCİLİ 28 Eylül 2023
E-TAPU COM BÜLTEN (ÜYELERİNE GÖNDERİLEN E-YORUM VE AÇIKLAMALAR) 20 Kasım 2023
EVLİLİKTE EŞLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARININ SINIRLANDIRILMASI 28 Eylül 2023
FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 20 Haziran 2023
GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ 28 Eylül 2023
GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 28 Eylül 2023
GERİ ALIM HAKKI(VEFA) 28 Eylül 2023
HACİZ (İCRA-İ İŞLEMLER) 5 Haziran 2022
HIBEDE RÜCU KOŞULUNUN ŞERHİ 28 Eylül 2023
İFLAS-KONKORDATO ŞERHLERİ 16 Ocak 2022
İFRAZ (AYIRMA) 28 Eylül 2023
İMAR BARIŞININ TAPU SİCİL UYGULAMALARI 28 Eylül 2023
İMAR UYGULAMALARI 28 Eylül 2023
İNTİFA HAKKI 28 Eylül 2023
İPOTEK 28 Eylül 2023
İRTİFAK HAKKI TESİSİ (TAŞINMAZA BAĞLI) 16 Nisan 2023
İZALE-İ ŞÜYUU VE İCRA SATIŞLARI 28 Eylül 2023
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ(KİT) 4 Şubat 2022
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ (GENEL) 4 Şubat 2022
KAMULAŞTIRMA 5 Şubat 2022
KANUNİ KISITLAMALAR 6 Şubat 2022
KAT İRTİFAKI TESİSİ 6 Şubat 2022
KAT MÜLKİYETİ (GENEL AÇIKLAMA) 3 Şubat 2023
KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİ (TOPLU YAPILAR) 6 Şubat 2022
KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRME 21 Şubat 2022
KAYYIMIN (HUSUSİ VASİ) İŞLEMLERİ 6 Şubat 2022
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAPU UYGULAMALARI (6306 SAYILI YASA UYGULAMALARI) 28 Kasım 2023
KIRA VE FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 11 Nisan 2023
KISA BİLGİLER (Ayırma-Birleştirme) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Cins değişikliği-Miras intikali-Ölünceye kadar bakma akdi) 1 Ocak 2023
KISA BİLGİLER (İpotek-Bağış-Taksim) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Kat irtifakı-Kat mülkiyeti) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Satış vaadi-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Kamulaştırma-Eklenti) 13 Şubat 2022
KISA BİLGİLER (Satış-Trampa-İntifa) 13 Şubat 2022
KOOPERATİFLER 12 Şubat 2022
KÖY TAŞINMAZLARININ TASARRUFU 12 Şubat 2022
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI UYGULAMALARI 12 Şubat 2022
MAHKEME KARARLARI 12 Şubat 2022
MIRAS PAYININ TEMLİKİ 12 Şubat 2022
MİRASIN İNTİKALİ 12 Şubat 2022
ORGANİZE SANAYİ BOLGELERİ 12 Şubat 2022
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 12 Şubat 2022
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 12 Şubat 2022
SATIŞ 7 Mayıs 2022
SATIŞ VAADİ 2 Nisan 2022
SÜKNA (OTURMA) HAKKI 19 Şubat 2022
ŞÜFA (ÖNALIM) 12 Şubat 2022
TAKSİM (PAYLAŞMA) 12 Şubat 2022
TAPU İŞLEMLERİ BELGE VE BİLGİ DÜZENİ ( İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER) 14 Şubat 2022
TAPU İŞLEMLERİ ( GENEL BİLGİ ) 13 Mayıs 2022
TAPU SİCİLİ 13 Şubat 2022
TARIMSAL NİTELİKTEKİ (TARLA,BAĞ,BAHCE,SERA V.B) TAŞINMAZLARIN TASARRUFU 27 Nisan 2023
TASHİHLER (DÜZELTMELER) 1 Ocak 2023
TAŞINMAZIN ŞİRKETE SERMAYE KONMASI 13 Şubat 2022
TEDBİR ŞERHİ 13 Şubat 2022
TEVHİD (BİRLEŞTİRME) 16 Nisan 2023
TİCARET ŞİRKETLERİ 28 Mart 2023
TRAMPA 13 Şubat 2022
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILANLARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 13 Şubat 2022
ÜST HAKKI 13 Şubat 2022
VAKIFLAR 14 Şubat 2022
VASİNİN İŞLEMLERİ 14 Şubat 2022
VEKİLİN İŞLEMLERİ 14 Şubat 2022
VELİNİN İŞLEMLERİ (KANUNİ TEMSİL) 19 Şubat 2022
WEB TAPU İŞLEMLERİ 14 Şubat 2022
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 15 Mart 2023
YABANCI PARA İPOTEĞİ 21 Şubat 2022
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 19 Şubat 2022
YABANCILARIN TAŞINMAZ SATIN ALIMI/SATIŞ VAADİ SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI 13 Mayıs 2022
YAPI KOOPERATİFLERİNCE TAŞINMAZLARIN ÜYELERE DAĞITIMI (FERDİLEŞTİRME) 19 Şubat 2022
YASAL DANIŞMANIN İŞLEMLERİ 19 Şubat 2022
YENİDEN TESİSİ MÜMKÜN OLMAYAN HAKLAR (HAVA HAKKI-ODA MÜLKİYETİ-ÖRFİ BELDE-GEDİK-PAFTOS) 19 Şubat 2022
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI UYGULAMASI 19 Şubat 2022