Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
AİLE KONUTU 30 Temmuz 2020
ALIM (İŞTİRA) HAKKININ ŞERHİ 1 Temmuz 2021
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ(KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ŞERHİ) 25 Nisan 2020
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SURETİYLE DEVİR(KAT KARŞILIĞI TEMLİK) 1 Temmuz 2021
AVUKATLIK ORTAKLIKLARI 21 Kasım 2020
BAĞIŞ (HIBE) 1 Temmuz 2021
BANKALAR 21 Ocak 2021
BELEDİYE 11 Kasım 2020
CİNS TASHİHİ 17 Temmuz 2021
DERNEKLER 11 Kasım 2020
DEVRE MÜLK HAKKI TESİSİ 2 Şubat 2020
EKLENİNİN (TEFERRUAT) TESCİLİ 21 Mart 2020
E-TAPU COM ÜYELERİNE GÖNDERİLEN E-YORUM VE AÇIKLAMALAR 7 Haziran 2021
EVLİLİKTE EŞLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARININ SINIRLANDIRILMASI 21 Mart 2020
FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 26 Nisan 2020
GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ 1 Temmuz 2021
GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 26 Nisan 2020
GERİ ALIM HAKKI(VEFA) 1 Temmuz 2021
HACİZ (İCRA-İ İŞLEMLER) 21 Ocak 2021
HIBEDE RÜCU KOŞULUNUN ŞERHİ 1 Temmuz 2021
İFLAS-KONKORDATO ŞERHLERİ 18 Mart 2020
İFRAZ (AYIRMA) 1 Temmuz 2021
İMAR BARIŞININ TAPU SİCİL UYGULAMALARI 6 Şubat 2021
İMAR UYGULAMALARI 23 Ocak 2021
İNTİFA HAKKI 1 Temmuz 2021
İPOTEK 28 Temmuz 2021
İRTİFAK HAKKI TESİSİ (TAŞINMAZA BAĞLI) 1 Temmuz 2021
İZALE-İ ŞÜYUU VE İCRA SATIŞLARI 16 Eylül 2020
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ(KİT) 11 Kasım 2020
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ (GENEL) 17 Kasım 2020
KAMULAŞTIRMA 24 Kasım 2020
KANUNİ KISITLAMALAR 22 Kasım 2020
KAT İRTİFAKI TESİSİ 23 Ocak 2021
KAT MÜLKİYETİ (GENEL AÇIKLAMA) 17 Temmuz 2021
KAT MÜLKİYETİ İŞLEMLERİ (TOPLU YAPILAR) 1 Temmuz 2021
KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRME 17 Temmuz 2021
KAYYIMIN (HUSUSİ VASİ) İŞLEMLERİ 24 Eylül 2020
KIRA VE FİNANSAL KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 11 Şubat 2021
KISA BİLGİLER (Ayırma-Birleştirme) 1 Temmuz 2021
KISA BİLGİLER (Cins değişikliği-Miras intikali-Ölünceye kadar bakma akdi) 17 Temmuz 2021
KISA BİLGİLER (İpotek-Bağış-Taksim) 1 Temmuz 2021
KISA BİLGİLER (Kat irtifakı-Kat mülkiyeti) 17 Temmuz 2021
KISA BİLGİLER (Satış vaadi-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Kamulaştırma-Eklenti) 1 Temmuz 2021
KISA BİLGİLER (Satış-Trampa-İntifa) 1 Temmuz 2021
KOOPERATİFLER 11 Mayıs 2020
KÖY TAŞINMAZLARININ TASARRUFU 23 Ocak 2021
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI UYGULAMALARI 25 Eylül 2020
MAHKEME KARARLARI 1 Temmuz 2021
MIRAS PAYININ TEMLİKİ 1 Temmuz 2021
MİRASIN İNTİKALİ 25 Eylül 2020
ORGANİZE SANAYİ BOLGELERİ 19 Kasım 2020
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1 Temmuz 2021
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 22 Kasım 2020
SATIŞ 1 Temmuz 2021
SATIŞ VAADİ 1 Temmuz 2021
SÜKNA (OTURMA) HAKKI 1 Temmuz 2021
ŞÜFA (ÖNALIM) 1 Temmuz 2021
TAKSİM (PAYLAŞMA) 1 Temmuz 2021
TAPU İŞLEMLERİ BELGE VE BİLGİ DÜZENİ ( İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER) 5 Kasım 2020
TAPU İŞLEMLERİ ( GENEL BİLGİ ) 1 Temmuz 2021
TAPU SİCİLİ 22 Kasım 2020
TARIMSAL NİTELİKTEKİ (TARLA,BAĞ,BAHCE,SERA V.B) TAŞINMAZLARIN TASARRUFU 13 Temmuz 2021
TASHİHLER (DÜZELTMELER) 1 Ocak 2021
TAŞINMAZIN ŞİRKETE SERMAYE KONMASI 21 Kasım 2020
TEDBİR ŞERHİ 23 Ocak 2021
TEVHİD (BİRLEŞTİRME) 1 Temmuz 2021
TİCARET ŞİRKETLERİ 14 Haziran 2021
TRAMPA 1 Temmuz 2021
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILANLARIN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 28 Eylül 2020
ÜST HAKKI 1 Temmuz 2021
VAKIFLAR 23 Ocak 2021
VASİNİN İŞLEMLERİ 23 Ocak 2021
VEKİLİN İŞLEMLERİ 23 Ocak 2021
VELİNİN İŞLEMLERİ 29 Eylül 2020
WEB TAPU İŞLEMLERİ 23 Ocak 2021
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 21 Haziran 2021
YABANCI PARA İPOTEĞİ 29 Eylül 2020
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI 21 Haziran 2021
YAPI KOOPERATİFLERİNCE TAŞINMAZLARIN ÜYELERE DAĞITIMI (FERDİLEŞTİRME) 1 Temmuz 2021
YASAL DANIŞMANIN İŞLEMLERİ 29 Eylül 2020
YENİDEN TESİSİ MÜMKÜN OLMAYAN HAKLAR (HAVA HAKKI-ODA MÜLKİYETİ-ÖRFİ BELDE-GEDİK-PAFTOS) 29 Eylül 2020
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI UYGULAMASI 29 Eylül 2020