Değerleme yöntemleri kullanılarak (emsal, maliyet, gelir yaklaşımı) SPK onay belgeli değerlendirme
uzmanlarınca gayrimenkul değerlemesi yapılmaktadır. Değerleme raporları uluslararası standartlarda
düzenlenmektedir. Gayrimenkule yönelik işlem yapanların işlem yaptıkları taşınmazın piyasa değerini
bilmesi önemlidir. Gayrimenkulün değerinin bilinmesi pazarlık şansını artıracak,duygusal ve tesadüfi
satın almaların önüne geçecektir.Değerin tespitinde taşınmaza ve bulunduğu bölgeye ilişkin
değerlendirmede bulunularak,tapu kaydı ve imar durumu tespit edileceğinden ,gayrimenkulun  hukuki
durumu,konumu ve değeri önceden bilinmiş olacaktır.

Gayrimenkul  satın alırken taşınmazın değerinin tespiti  neden önemlidir ?
a) Satın alınacak taşınmazın ödenecek bedelin  karşılığı olup olmadığı öğrenilmiş olur.
b) Taşınmazın kaydı , hukuki  ve imar durumu hakkında genel bir bilgi sahibi olunur.
c) Taşınmaz yerinde görüleceğinden, satışa konu taşınmazın , gösterilen taşınmaz olup olmadığı
belirlenir.
ç) Kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda ,mimari projeye uygunluk kontrol edilir. Varsa projeye aykırılıklar
tespit edilir.
d) Kat mülkiyetli bağımsız bölümlerde  tapu kaydı ile zemindeki numara farklılığı varsa bu husus tespit
edilir.