Gayrimenkulün kayıtlı olduğu tapu kütüğü ile gerekirse tescile esas belgeler üzerinde (resmi senet v.b)
incelemeler yapılmaktadır.

Düzenlenecek inceleme raporunda mevcut kayıt durumu ile varsa üzerindeki hak ve kısıtlamaların
sonuçları belirtilmektedir.

İncelemede isteğe bağlı olarak son on yıllık veya kök kadastro kaydından itibaren taşınmazın tüm
tedavülü (geçmiş kaydı) incelenmektedir. Bu incelemede gayrimenkulün geldi kayıtlarında işlem hatası
olup olmadığı, kamuya bedelsiz terkler (yol,yeşil alan v.b) yapılıp yapılmadığı, tescillerin sicil düzenine
uygunluğu belirtilmektedir.