Tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerin mevzuata ve işlemlere uygunluğu incelenmektedir
(vekaletname, mimari proje , yetki belgesi ). Kat mülkiyetine yönelik olarak ayrıca aşağıdaki belgeler
düzenlenmektedir.

a) Kat mülkiyeti listesi düzenlenmesi (arsa payı belirlenmesi ).
b) Kat mülkiyeti yönetim planı düzenlenmesi ( tek ve toplu yapılar ).
Tapu işlemlerinde kullanılacak belgelerin önceden incelenerek, işlemlere uygun hale getirilmesiyle
tapu işlemleri en kısa sürede tamamlanacak,belge eksikliği ve içeriğinden kaynaklanan gecikmeler
yaşanmayacaktır. Günümüzde mevzuat ve uygulama sıkça değiştiğinden düzenlenecek belgelerin
mevzuata ve uygulamaya uygunluğu sağlanmış olacaktır.