Sayın kullanıcı, Sitemiz üyelik esasına göre çalışmaktadır. Üyelik hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın.
ÜYELİK

Başlık Güncelleme Tarihi
*** YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN *** 31 Aralık 2021
*** YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN *** 31 Aralık 2022
20.02.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 7221 SAYILI YASA İLE İMAR KANUNU VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE ÖNEMLİ DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 20 Mart 2020
2017 YILINDA TAPU İŞLEMLEİRİNDE ALINACAK HARÇ VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ BELLİ OLDU 3 Şubat 2017
2020 yılı TAPU İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ 30 Aralık 2020
2021 YILINDA TAPU İŞLEMLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK DÖNER SERMAYE BEDELLERİ BELLİ OLDU 1.1.2021 4 Ocak 2021
2021 YILINDA TAPU İŞLEMLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK TAPU HARCI /DAMGA VERGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ BELLİ OLDU 29.12.2020 4 Ocak 2021
2021 YILINDA TAPU İŞLEMLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK TAPU HARCI/DAMGA VERGİSİ VE DÖNER SERMAYE BEDELLERİ 4.1.2021 18 Ocak 2021
2022 YILINDA TAPU İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAPU HARCI VE DAMGA VERGİSİ MİKTARLARI BELLİ OLDU 22.12.2022 11 Ocak 2022
2022 YILINDA UYGULANACAK TAPU HARÇLARI ORANLARI 1.1.2022 25 Ocak 2022
2022 YILINDA UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI %36.20 OLARAK BELİRLENDİ 29.11.2021 YENİ 20 Aralık 2021
2023 YILINDA TAPU İŞLEMLERİNDE HARÇ/VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ 1.1.2023 1 Ocak 2023
2024 YILINDA TAPU İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK TAPU HARCI DAMGA VERGİSİ VE DÖNER SERMAYE BEDELİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER BELLİ OLDU 31.12.2023 25 Ocak 2024
28.06.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7413 SAYILI YASA İLE NOTERLERE DE TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİ DÜZENLEME YETKİSİ VERİLDİ 28.06.2022 5 Temmuz 2022
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 13/1-İ MADDESİNDE DÜZENLEMESİ YAPILAN KDV 'DEN MÜSTESNA KAPSAMINDAKİ KONUT VE İSYERİ TESLİMLERİNDE DEVİR KISITLAMASI 3 YILA CIKARILDI 7.05.2022 2 Haziran 2022
4706 SAYILI KANUNUN GECİCİ 28.MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞ YAYINLANDI (KAMU ARAZİLERİNE İNŞA EDİLEN TURİZM TESİSLERİ)11.06.2021 7 Temmuz 2021
5.4.2023 TARİH 32154 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7442 SAYILI KANUNLA 3 HEKTARDAN KÜÇÜK(30000m2) HUSUSİ ORMANLARIN ORMAN SAYILMAYAN YER OLARAK TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI 10.4.2023 19 Nisan 2023
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM YASASI UYGULAMASINA İLİŞKİN TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALİMATINDA YENİ DÜZENLEME YAPILDI.29.08.2023 18 Eylül 2023
6306 SAYILI KANUN UYGULAMALARINA İLİŞKİN (KENTSEL DÖNÜŞÜM) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YENİ GENELGESİ (2024/1) YAYIMLANDI 8.2.2024 10 Mart 2024
6831 SAYILI ORMAN KANUNU'NUN EK 16.MADDESİ KAPSAMINDA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ALANLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 7.1.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 7.1.2021 18 Ocak 2021
AÇIKLAMALA: YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPAN 2023/6 SAYILI GENELGE 27.11.2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. 24.11.2023 3 Aralık 2023
ANAYASA MAHKEMESİ 2/B YASASI OLARAK BİLİNEN 6292 SAYILI YASANIN 6. MADDESİNİN 13. FIKRA DÜZENLEMESİNİ İPTAL ETTİ 5.07.2022 29 Temmuz 2022
ANAYASA MAHKEMESİ İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZIN UZUN SÜRE KAMULAŞTIRILMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 29.07.2022 13 Ağustos 2022
ANAYASA MAHKEMESİ 18.1.2022 TARİH 2019/4794 SAYILI KARARI İLE KAMULAŞTIRMA AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZDA MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 19.1.2022 26 Nisan 2022
ANAYASA MAHKEMESİ 6292 SAYILI YASA İLE DÜZENLENEN 2/B ALANLARINDA TEBLİĞ EDİLEN SATIŞ BEDELİNE İTİRAZ EDİLEMEZ VE DAVA AÇILAMAZ DÜZENLEMESİNİ İPTAL ETTİ 12.07.2023 18 Temmuz 2023
ANAYASA MAHKEMESİ BELEDİYENİN ÖN ALIM HAKKI KULLANMASININ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ OLDUĞU YÖNÜNDE VERDİĞİ KARAR 25.1.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 25.1.2022 25 Ocak 2022
ANAYASA MAHKEMESİ CEMAAT VAKFININ TAŞINMAZININ İADE EDİLMEMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 14.12.2022 28 Aralık 2022
ANAYASA MAHKEMESİ ESKİ AZINLIK VAKIF TAŞINMAZLARIN İADE EDİLMEMESİNDE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 6.1.2022 23 Ocak 2023
ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURULU'NUN 27.10.2021 TARİH 2018/27882 SAYILI KARARI İLE İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 1.12.2021 20 Aralık 2021
ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURULUNUN KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALAN TAŞINMAZDA MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN KARARI 8.2.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 26 Nisan 2022
ANAYASA MAHKEMESİ KADASTROCA TESPİT EDİLEN TAŞINMAZ ALANININ DAHA SONRA YENİLEME KADASTROSUYLA (22/A MADDE UYGULAMASI) AZALMASINDA MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 21.03.2023 22 Mart 2023
ANAYASA MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNE KANUNİ FAİZ İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ 02.08.2023 29 Ağustos 2023
ANAYASA MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZDA TAZMİNAT ÖDENMEMESİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 23.08.2022 25 Ağustos 2022
ANAYASA MAHKEMESİ KIYI KENAR CİZGİSİ İÇERİSİNDE OLMASI NEDENİYLE TAPU KAYDI İPTAL EDİLMESİNİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ OLDUĞU YÖNÜNDE VERDİĞİ KARAR 20.1.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 21.1.2022 12 Şubat 2022
ANAYASA MAHKEMESİ MAHFUZ MİRAS PAYININ TENKİSİNE İLİŞKİN OLARAK MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 20.12.2021 22 Aralık 2021
ANAYASA MAHKEMESİ ORMAN SINIRI İÇERİSİNE ALINAN TAPULU TAŞINMAZDA MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 11.08.2022 25 Ağustos 2022
ANAYASA MAHKEMESİ TAPU SİCİLİNDE KAYITLI TAŞINMAZIN ORMAN KADASTROSUNCA ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMEMESİNDE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 22.02.2023 21 Mart 2023
ANAYASA MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORCUNUN TEMİNATI OLARAK TESİS EDİLEN İPOTEĞİN BANKACA KALDIRILMAMASI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 20.12.2021 22 Aralık 2021
ANAYASA MAHKEMESİ, KAMU YARARI KARARI OLMAKSIZIN ALINAN KAMULAŞTIRMA KARARINDA MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ (TOKİ) 4.1.2023 23 Ocak 2023
ANAYASA MAHKEMESİNİ KAMULAŞTIRMADA MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 15.12.2023 31 Aralık 2023
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 15.11.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 29.9.2021 TARİH 2018/357 SAYILI KARARI İLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERİLDİ (KAMULAŞTIRMA ) 15.11.2021 29 Kasım 2021
ANAYASA MAHKEMESİNİN 27.1.2023 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 19.10.2022 TARİH 2019/37721 SAYILI KARARI İLE MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNE KARAR VERİLDİ ( 2981 SAYILI İMAR AFFI YASASI GEREĞİ VERİLEN TAPU TAHSİS BELGESİNİN İDARECE İPTAL EDİLMESİ HK) 27.1.2023 21 Şubat 2023
ANAYASA MAHKEMESİNİN İMAR UYGULAMASI/KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE DAİR KARARI 31.12.2021 TARİH 31706 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 31.12.2021 19 Ocak 2022
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPOTEK TERKİNİNDE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİANIN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA DAİR KARARI 31.12.2021 TARİH 31706 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 31.12.2021 19 Ocak 2022
ANAYASA MAHKEMESİNİN İSKANEN VERİLEN YERLE İLGİLİ OLARAK MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN 21.9.2022 TARİH 2019/2236 BAŞVURU NUMARALI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 27.10.2022 2 Ocak 2023
ANAYASA MAHKEMESİNİN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ KARARI 4.4.2023 TARİH 32153 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.5.4.2023 5 Nisan 2023
ANAYASA MAHKEMESİNİN MÜLKİYET HAKKI İHLALİ (ORMAN) VE MÜLKİYET HAKKI İHLALİNİN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA ( KAMULAŞTIRMA) İLİŞKİN KARARLARI 17.1.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 19 Ocak 2022
ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖN ALIM /İHTİYATİ TEDBİRLİ TAŞINMAZDA MAHKEME KARARLARININ İNFAZINA YÖNELİK MÜLKİYET HAKKI İHLALİNE KARAR VERDİ 2.2.2022 26 Nisan 2022
ANAYAYASA MAHKEMESİ BİTİŞİĞİNDE İNŞA EDİLEN OTOYOL NEDENİYLE TAŞINMAZDA MEYDANA GELEN ZARARIN KARŞILANMAMASI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ 10.06.2022 28 Haziran 2022
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 21.10.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 11 Kasım 2020
AVUKATLARCA ONAN VEKALETNAMELERİN TAPU İŞLEMLERİNDE KULLANILMASINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI 26.1.2024 2 Şubat 2024
BANKA VE YETKİLİ KURUMLARINCA DÜZENLENECEK RESMİ SENETLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YENİ TALİMATI YAYINLANDI 14.11.2021 29 Kasım 2021
BANKACILIK KANUNUNUN 134.MADDESİ DÜZENLEMESİ GEREĞİNCE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN TAPU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GENEL YAZISI YAYINLANDI 30.12.2020 4 Ocak 2021
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TEBLİĞİ 15.1.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 15.1.2021 12 Şubat 2021
DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE UZATMA 20 Şubat 2020
DÖVİZ ALIM BELGESİ UYGULAMASINDA SIKCA SORULAN SORULAR 26.1.2022 12 Şubat 2022
ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ 21 Ağustos 2015
EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2023 YILI BİNA M2 MALİYET BEDELLERİ YAYIMLANDI 25.08.2022 7 Eylül 2022
EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE 2024 YILINDA UYGULANACAK BİNA NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ YAYIMLANDI 1.9.2023 18 Eylül 2023
EMLAK VERGİSİNE ESAS OLMAK ÜZERE BİNA NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ YAYINLANDI 01.09.2021 16 Eylül 2021
ERTELEME : YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ SURETİYLE TC VATANDAŞLIĞI EDİNİMİNDE YENİ KILAVUZ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA 1.2.2023 TARİHİNE ERTELENDİ 4.1.2023 23 Ocak 2023
E-TAPU DANIŞMANLIK KURUCUSU METİN YEŞİL TARAFINDAN VERİLEN ''YABANCILAR VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI'' KONULU SEMİNERİ 4.4.2021 TARİHİNDE ONLİNE CANLI OLARAK YAPILDI 4.4.2021 22 Nisan 2021
e-tapu.com 30 Aralık 2015
E-TAPU.COM / BÜLTEN :TAŞINMAZLARIN KOŞULLU BAĞIŞI 05.03.2021 20 Mart 2021
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRME : 2021-9 KAT MÜLKİYETİNE KONU TAŞINMAZLARDA RESEN CİNS TASHİHİ 24.08.2021 2 Eylül 2021
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRME : DEĞERLİ KONUT VERGİSİ (AÇIKLAMA) 18.1.2021 12 Şubat 2021
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRME: İHTİYATİ TEDBİRİN TAPU SİCİLİ UYGULAMASI 08.06.2020 7 Temmuz 2021
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMELERİ : DÖVİZ ALIM BELGESİ UYGULAMASI 26 Nisan 2022
E-TAPU.COM BİLGİLENDİRMESİ: AÇIKLAMA (TKGM 2024/4 SAYILI GENELGE DÜZENLEMELERİ) 14.6.2024 14 Haziran 2024
e-tapu.com BÜLTEN (Muhdesadın tapu işlemleri) 28.10.2022 28 Kasım 2022
E-TAPU.COM BÜLTEN : KAT MÜLKİYETİNDE ARSA PAYI 31.5.2023 4 Temmuz 2023
E-TAPU.COM BÜLTEN : TAPU SİCİİLİNDE PARSELASYON PLANLARININ TESCİLİ 03.05.2023 18 Mayıs 2023
E-TAPU.COM BÜLTEN: KAMULAŞTIRMA KARARININ TAPU SİCİLİNDE BELİRTİLMESİ VE SONUÇLARI KONULU BÜLTENİMİZ YAYIMLANDI 15.3.2024 31.01.2023 24 Nisan 2024
E-TAPU.COM BÜLTEN: TALEPLERİN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ KONULU BÜLTENİMİZ YAYIMLANDI 24.04.2024 7 Mayıs 2024
E-TAPU.COM BÜLTEN: TAPU HARCI YÖNÜNDEN İNTİFA HAKKI 31.08.2022 7 Eylül 2022
E-TAPU.COM BÜLTEN: TAPU SİCİLİNE TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ VE HAKLAR 30.07.2022 13 Ağustos 2022
E-TAPU.COM BÜLTEN: TAŞINMAZLARIN ŞARTLI VE MÜKELLEFİYETLİ BAĞIŞI 31.01.2023 21 Şubat 2023
E-TAPU.COM BÜLTEN: VAKIF TAŞINMAZLARDA TAVİZ BEDELİ UYGULAMASI 28.11.2022 13 Aralık 2022
E-TAPU.COM BÜLTEN: YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ SURETİYLE TC VATANDAŞLIĞI EDİNİMİNDE YENİ KILAVUZ DÜZENLEMESİ 30.12.2022 30 Aralık 2022
E-TAPU.COM BÜLTEN:TAPU SİCİLİNDE MUHDESAT UYGULAMASI 02.07.2022 29 Temmuz 2022
E-TAPU.COM BÜLTENİ YAYIMLANDI (TAŞINMAZ BAĞIŞININ MALİ YÖNÜ) 18.09.2023 22 Eylül 2023
E-TAPU.COM BÜLTENİ YAYIMLANDI (VELİNİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI) 11.07.2023 18 Temmuz 2023
E-TAPU.COM BÜLTENİ YAYIMLANDI (YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE DEĞERLEME RAPORU UYGULAMASI 02.11.2023 20 Kasım 2023
FİLİSTİN UYRUKLULARIN TAPU İŞLEMLERİNDE İBRAZ EDECEKLERİ KİMLİK BELGELERİNE YÖNELİK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2013/13 SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 02.02.2021 12 Şubat 2021
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ve ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 31.1.2017 TARİH 2017/9759 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE KALDIRILDI 3.2.2017 30 Mayıs 2017
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021/9 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 4.12.2021 20 Aralık 2021
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ TAPU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALİMATI YAYINLANDI 12.04.2016 3 Haziran 2016
GYODER TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 4. CEYREK RAPORU YAYINLANDI 5 Mayıs 2016
HACİZ ŞERH VE TERKİNLERİNİN TAKBİS ORTAMINDA ELEKTRONİK OLARAK YAPILMASI 24 Aralık 2018
HAZİNE TAŞINMAZLARININ TARIMSAL FAALİYET AMACIYLA KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN 400 NOLU MİLLİ EMLAK TEBLİĞ 16.9.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 1 Ekim 2020
HİSSELİ TARIM ARAZİLERİNDE PAYDAŞLARIN YARARLANMA,KULLANMA VE YÖNETİME İLİŞKİN OLARAK TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN 689 VE 695.MADDELERİNE GÖRE DÜZENLEDİKLERİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ DÜZENLEME YAPILDI 11.03.2024 24 Nisan 2024
HONKONG İDARİ BÖLGESİNDE DÜZENLENEN VEKALETNAMELERE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYIMLANDI 18.4.2023 18 Mayıs 2023
İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE TAPU SİCİLİNDEKİ ADRES BİLGİLERİNİN VERİLMESİNE YÖNELİK OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2001/11 SAYILI GENELGESİNDE DÜZENLEME YAPILDI 27.07.2021 6 Ağustos 2021
İİK 111-A MADDESİ GEREĞİNCE İCRA DAİRESİNCE BORÇLUYA TAŞINMAZ SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ HALİNDE YAPILACAK UYGULAMAYA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 05.06.2022 28 Haziran 2022
İMAR BARISI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 6.6.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 20 Eylül 2018
İMAR BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPAN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN 2018/8 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2021 24 Ağustos 2021
İMAR BARIŞINDA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARINDA 20.9.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞ İLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 31 Ekim 2018
İMAR BARIŞININ TAPU SİCİLİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2018/8 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 11.7.2018 YENİ 31 Ekim 2018
İMAR DÜZENLEMELERİNDE DEĞER ARTIŞ PAYI 22.2.2021 5 Mart 2021
İMAR KANUNUNUN EK 7 NCİ MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 5.10.2022 6 Kasım 2022
İMAR KANUNUNUN EK 7.MADDE UYGULAMASINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ YAYINLANDI 8.11.2022 13 Aralık 2022
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK 15.9.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 15.9.2020 YENİ 1 Ekim 2020
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 28.06.2022 5 Temmuz 2022
İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) YOLUYLA SATIŞLARDA TAHSİL EDİLECEK TAPU HARCINA İLİŞKİN OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 24.3.2023 7 Nisan 2023
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLERDE DEPREM KAYNAKLI ÖLÜMLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TAHSİL EDİLMEYECEK 30.3.2023 7 Nisan 2023
KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARI KONULU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2024/3 SAYILI GENELGESİ YAYIMLANDI 1.5.2024 7 Mayıs 2024
KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YAPAN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2021/04 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 16 Eylül 2021
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÜZENLEMELER KONULU BÜLTENİMİZ YAYIMLANDI 20.11.2023 3 Aralık 2023
KIYI KANUNU'NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 24.10.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 26.10.2020 11 Kasım 2020
KONULARINA GÖRE SECİLMİŞ YARGITAY KARARLARI (ARALIK 2023) YAYIMLANDI 02.04.2024 24 Nisan 2024
KONULARINA GÖRE SECİLMİŞ YARGITAY KARARLARI (KASIM 2023) YAYIMLANDI 10.3.2024 10 Mart 2024
MAKTU(SABİT) TAPU HARÇLARI %50 ORANINDA ARTIRILDI 7.7.2023 18 Temmuz 2023
MART 2023 SECİLMİŞ YARGITAY KARARLARI YAYIMLANDI 9.08.2023 29 Ağustos 2023
MAYIS 2023 SECİLMİŞ YARGITAY KARARLARI YAYIMLANDI 5.10.2023 2 Kasım 2023
MERKEZ BANKASINCA ALIM SATIMI YAPILAN DÖVİZLER YENİDEN BELİRLENDİ 21.12.2021 11 Ocak 2022
METİN YEŞİL'İN BEKLENEN KİTABI ''TAPU İŞLEMLERİ UYGULAMA & MEVZUAT '' 11.BASKISI YAYINLANDI 19.5.2022 19 Mayıs 2022
MİMARİ PROJE TADİLLERİNE DAYALI TESCİLLERDE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATLARA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ DÜZENLEME YAPTI.14.2.2020 28 Aralık 2020
MİMARİ PROJELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 2017/6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 08.07.2021 27 Temmuz 2021
MİMARİ PROJELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI 6 Aralık 2017
MİRASIN REDDİ,FERAGAT VE ISKAT HALLERİNDE TAPU İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK MİRASCILIK BELGESİ İÇERİĞİ İLE İLGİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL YAZISI YAYINLANDI 4 Ocak 2016
NİSAN 2023 SECİLMİŞ YARGITAY KARARLARI YAYIMLANDI 22.09.2023 5 Ekim 2023
NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.1.2023 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 11.1.2023 21 Şubat 2023
NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYIMLANDI 18.8.2023 29 Ağustos 2023
OLAGANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE BULUNAN KONUT NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN TAPU İŞLEMLERİNDE 30 GÜN SÜRE İLE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI POLİCESİ ARANMAYACAK 21.02.2023 21 Mart 2023
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE YAPILACAK İŞLEMLERDE SÜRELERİN UZATILMASINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 7.4.2023 19 Nisan 2023
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YAPILACAK UYGULAMALARA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYIMLANDI 22.12.2023 7 Ocak 2024
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE İPOTEK TERKİN HARCI UYGULAMASINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATİ YAYIMLANDI 3.12.2023 11 Aralık 2023
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TASARRUFLARI KONULU E-TAPU.COM BÜLTENİ YAYIMLANDI 30.7.2023 9 Ağustos 2023
ORMANLARIN KADASTROSU VE TESCİLİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2018/3 SAYILI GENELGESİNDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI 29.5.2024 14 Haziran 2024
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE MİRAS HUKUKU UYGULAMALARININ TAPU SİCİL UYGULAMALARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2022/3 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 5.07.2022 29 Temmuz 2022
PİLOT BÖLGE SEÇİLEN ANTALYA İLİ VE TÜM İLÇELERİNDE YABANCILARIN TARAF OLDUĞU İŞLEMLER İÇİN DÜZENLENEN DEĞERLEME RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 26.07.2021 TARİHLİ TALİMATI YAYINLANDI 06.08.2021 24 Ağustos 2021
RESEN CİNS TASHİHİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021/2 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 17.07.2021 6 Ağustos 2021
RESMİ SENET DÜZENLENMEKSİZİN İPOTEK TESİSİNE İLİŞKİN OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GENEL YAZISI İLE DÜZENLEME YAPILDI 28.7.2021 12 Ağustos 2021
SECİLMİŞ YARGITAY KARARLARI YAYIMLANDI (AĞUSTO-EYLÜL 2023) 11.12.2023 31 Aralık 2023
SECİLMİŞ YARGITAY KARARLARI YAYIMLANDI (HAZİRAN-TEMMUZ 2023) 4.12.2023 11 Aralık 2023
SEÇİLMİŞ YARGITAY KARARLARI YAYIMLANDI (OCAK 2024) 3.5.2024 29 Mayıs 2024
ŞİRKETLERİN TAPU SİCİLİNDE AYNİ SERMAYE KOYMA,BÖLÜNME,BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN E-TAPU.COM BÜLTENİ YAYIMLANDI 28.2.2023 21 Mart 2023
ŞİRKETLERİNİN YETKİ BELGELERİNİN TAKBİS SİSTENMİNDEN ALINMASI HK 9 Temmuz 2019
TACİRLERİN İPOTEK İŞLEMLERİNDE %50 İNDİRİMLİ TAPU HARCI 13 Ocak 2017
TAPU HARCI KONUT VE İŞYERLERİ İÇİN 31.10.2018 TARİHİNE KADAR %015 'e (Binde onbeş) İNDİRİLDİ 5 Haziran 2018
TAPU HARCININ ELEKTRONİK ORTAMDA TAHSİLİ 30 Aralık 2015
TAPU İŞLEMLEİRNDE UYGULANACAK VEKALETNAMELERE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPAN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2010/7 SAYILI GENELGESİNDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI 18.04.2024 24 Nisan 2024
TAPU İŞLEMLERİNDE 2016 YILI HARÇ/VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ 3 Haziran 2016
TAPU İŞLEMLERİNDE HARÇ TAHSİLİ VE EMLAK VERGİ İLİŞİĞİNDE DÜZENLEME YAPAN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021/07 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 12.10.2021 29 Kasım 2021
TAPU İŞLEMLERİNDE KANUNİ TEMSİL(VELAYET,VESAYET,HUSUSİ VASİ,YASAL DANIŞMAN) UYGULAMALARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ YAYIMLANDI 9.1.2023 31 Ocak 2023
TAPU İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK MAHKEME KARARLARI VE MİRASCILIK BELGELERİNDE YENİ UYGULAMA 22.4.2021 24 Mayıs 2021
TAPU KADASTRO BİRİMLERİNE BAŞVURULARDA HES KODU UYGULAMASI BAŞLATILDI 22.9.2020 10 Ekim 2020
TAPU KAYDINDA ASKERİ YASAK BÖLGE ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZLARIN CEBRİ SATIŞ İŞLEMLERİNDE UYGULAMALARA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYIMLANDI 25.1.2024 2 Şubat 2024
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİNDE İDARİ İTİRAZ SURECİ TAMAMLANMADAN DAVA ACILABİLECEĞİNE DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYINLANDI 11.02.2021 24 Mart 2021
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİNE DAİR 10.2.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI GEREGİNCE YAPILACAK UYGULAMAYA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU YAYINLANDI 16.3.2021 1 Nisan 2021
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE İSTENECEK SAĞLIK RAPORLARINDA FOTOGRAF BULUNMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI 10.10.2020 4 Şubat 2021
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK RESMİ SENETLERİN USUL VE ESASLARI KAPSAMINDA BANKALARCA YAPILACAK DÜZENLEMELERE İLİŞKİN OLARAK DEĞİŞİKLİK YAPILDI 14.08.2021 24 Ağustos 2021
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE DÜZENLENEN RESMİ SENETLERDE FOTOĞRAF YAPIŞTIRLMASI UYGULAMASINA SON VERİLMESİ 20 Şubat 2020
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN 69 UNCU MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASI (69/5) DANIŞTAY 10.DAİRESİNCE İPTAL EDİLDİ 29 Aralık 2016
TAPU SİCİLİNDE DÜZELTMELERİN USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN 2016/2 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 7.6.2023 4 Temmuz 2023
TAPU SİCİLİNDE VASİNİN TAŞINMAZ SATIŞLARI KONULU BÜLTEN YAYIMLANMIŞTIR 2.02.2024 8 Şubat 2024
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013/11 VE 2019/13 SAYILI GENELGELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER YAPTI 24.08.2021 16 Eylül 2021
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2022/4 SAYILI TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞ AKIŞI VE YETKİ DEVRİ GENELGESİ YAYINLANDI 07.09.2022 29 Eylül 2022
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 09.02.2021 TARİH 359090 SAYILI GENEL YAZISI İLE SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNCA TAPU KAYDINA YAPILACAK BELİRTMEYE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI 12.02.2021 21 Şubat 2021
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAZI GENELGELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI 12.07.2023 9 Ağustos 2023
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALEBE BAĞLI İŞLEMLERİN YAPIMI VE KONTROLU GENELGESİ YAYIMLANDI 14.4.2023 3 Mayıs 2023
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE KONTROLU GENELGESİ YAYIMLANDI 14.4.2023 3 Mayıs 2023
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TÜRK TİCARET KANUNU KONULU 2022/5 SAYILI GENELGESİ YAYMLANDI 26.09.2022 27 Ekim 2022
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK TEBLİGATLARA İLİŞKİN 2020/2 SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 7.01.2024 7 Ocak 2024
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 08.06.2022 28 Haziran 2022
TARAFLARIN FARKLI BİRİMLERDE BULUNMALARI HALİNDE YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİNE İLŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/16 SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.09. 2020 17 Eylül 2020
TARAFLARIN FARKLI TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE OLMASI HALİNDE TAPU İŞLEMİ KONULU BÜLTENİMİZ YAYIMLANDI 31.5.2024 14 Haziran 2024
TARIMSAL ARAZİLERİ MÜLKİYETİ'NiN DEVRİNE İLiŞKİN YÖNETMELİK 8.12.2021 TARİH 31683 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 8.12.2021 20 Aralık 2021
TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN TAPU İŞLEMLERİNE YÖNELİK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYIMLANDI 07.09.2022 29 Eylül 2022
TAŞINMAZ SATIŞLARININ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ İLE BİRLİKTE NOTERLERCE DE YAPILMASININ 1.7.2023 TARİHİNE ERTELENDİĞİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI 28.12.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 28.12.2023 2 Ocak 2023
TAŞINMAZ SATIŞLARININ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ İLE BİRLİKTE NOTERLERCEDE YAPILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA BAŞLADI 03.7.2023 12 Temmuz 2023
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5.6.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 13 Temmuz 2018
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPAN DÜZENLEME 14.10.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 21 Ekim 2020
TAŞINMAZIN İFRAZI (AYIRMA) SIRASINDA KAMUYA BEDELSİZ TERK EDİLEN YERLERİN ,İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE BELEDİYE ADINA İHDASEN (YENİDEN) TESCİLİNDE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 12.10.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI. 13.10.2021 29 Kasım 2021
TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPAN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2022/5 SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 8.2.2024 10 Mart 2024
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYGULAMASINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024/4 SAYILI GENELGESİ YAYIMLANDI 13.06.2024 13 Haziran 2024
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2019/5 SAYILI GENELGESİ EKİ KILAVUZDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 24.3.2021 4 Nisan 2021
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA 400.000 USD 'YE ÇIKARILAN UYGULAMAYLA İLİŞKİN OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TALİMATI YAYINLANDI 02.06.2022 2 Haziran 2022
TÜZEL KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİNDE TEMSİLİ VE YETKİ BELGESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2020/04 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 11.11.2020 28 Aralık 2020
ÜZERİNDE HACİZ /İPOTEK KISITLAMASI BULUNAN HİSSELİ TAŞINMAZLARDA HAK SAHİPLERİNDEN MUVAFAKAT ALINMADAN KAT İRTİFAKI/KAT MÜLKİYETİ İŞLEMİ YAPILMASINA İLİŞKİN TAPUİ VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 4 Şubat 2021
WEB TAPU NASIL KULLANILIR 4 Şubat 2021
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ SATIN ALIMINDA DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021/6 SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 26.4.2022 2 Haziran 2022
YABANCI GERCEK KİŞİLERİN TAPU SİCİL KAYITLARININ DUZELTİLMESİNE YÖNELİK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2021/05 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 16 Eylül 2021
YABANCI GERÇEK KİŞİLERE YAPILAN TAŞINMAZ SATŞ VE SATIŞ VAADLERİNDE BANKALARCA DÜZENLENEN DÖVİZ ALIM BELGESİNİN KEP( KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) ÜZERİNDEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 13.12.2022 28 Aralık 2022
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNDE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE DEĞERLEME RAPORU VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 11 Aralık 2019
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ SATIN ALMA İŞLEMLERİNDE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE DÖVİZ ALIM BELGESİ İBRAZI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 25.1.2022 12 Şubat 2022
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ SATIN ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDASLIĞI EDİNMESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 28 Ağustos 2017
YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ SATIN ALIMINDA DÖVİZ ALIM BELGESİ İBRAZINI DÜZENLEYEN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2022/1 SAYILI GENELGESİ YENİDEN DÜZENLENDİ 12.08.2022 25 Ağustos 2022
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLAVUZ YAYINLADI 02.05.2021 24 Mayıs 2021
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TAPU MÜDÜRLÜKLERİNE YAPACAKLARI İŞLEM BAŞVURULARININ DOĞRUDAN YAPILABİLECEĞİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYINLANDI 23.06.2020 17 Eylül 2020
YABANCILARA KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ VE KİMLİK BİLGİLERİ BEYAN FORMU DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/11 SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 5.12.2020 28 Aralık 2020
''YABANCILARDA KİMLİK VE UYRUKLUK TESPİTİ'' KONULU E-TAPU.COM BÜLTENİ YAYIMLANDI 29.09.2022 27 Ekim 2022
YABANCILARIN TAPU İŞLEMLERİNDE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ DÜZENLEMESİ YAYINLANDI 21.12.2021 11 Ocak 2022
YABANCILARIN TARAF OLDUĞU İŞLEMLERDE DÜZENLENECEK DEĞERLEME RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021/06 SAYILI GENELGESİ YENİLENDİ 15.11.2021 29 Kasım 2021
YABANCILARIN TARAF OLDUĞU İŞLEMLERDE (SATIŞ V.B) TAPU MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLEN TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORLARININ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YENİ DÜZENLEME YAPILDI 23.10.2020 7 Ağustos 2021
YABANCILARIN TARAF OLDUĞU İŞLEMLERDE DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2021/06 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 29 Kasım 2021
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASINA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN YENİ KILAVUZ YENİLENEREK YAYIMLANDI 6.02.2024 8 Şubat 2024
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASINA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN KILAVUZ YENİLENEREK YAYIMLAMDI 20.12.2022 2 Ocak 2023
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASINA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN KILAVUZDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 3.12.2023 11 Aralık 2023
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2019/01 SAYILI GENELGESİ YENİLENDİ 18.11.2021 20 Aralık 2021
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ YAYIMLANDI 23.11.2023 3 Aralık 2023
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE VE BAZI İŞLEMLERİNDE DÜZENLENECEK DEĞERLEME RAPORLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2024/2 SAYILI GENELGESİ YAYIMLANDI 5.03.2024 10 Mart 2024
YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASINDA TAŞINMAZ DEĞERİ SINIRINI 400.000 ABD DOLARINA YÜKSELTEN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 13.5.2022 2 Haziran 2022
YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ TASARRUFLARI SEMİNERİ 15 Aralık 2017
YAPILAN VİYADÜK (KARAYOLU YAPISI ) YAKININDA BULUNAN VE KAMULAŞTIRILMASINA GEREK GÖRÜLMEYEN TAŞINMAZIN DEĞER KAYBI NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE ANAYASA MAHKEMESİ KARAR VERDİ 01.04.2021 22 Nisan 2021
YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE , YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI SADECE KAT MÜLKİYETLİ VE KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZLAR İLE ÜZERİNDE YAPI BULUNAN ARSALARIN EDİNİMİNDE SÖZ KONUSU OLABİLECEK 12.12.2023 15 Aralık 2023
YARGITAY KARARLARI (HAZİRAN 2020) 17 Eylül 2020
YARGITAY KARARLARI (MAYIS 2020) 17 Eylül 2020
YARGITAY KARARLARI (TEMMUZ 2020) 17 Eylül 2020
YARGITAY KARARLARI DERGİSİNİN OCAK 2023 YARGITAY KARARLARI SİTEMİZDE GÜNCELLENMİŞTİR 18.06.2023.2022 31 Mayıs 2023
YARGITAY KARARLARI DERGİSİNİN ŞUBAT 2023 YARGITAY KARARLARI SİTEMİZDE GÜNCELLENMİŞTİR 14.07.2023 9 Ağustos 2023
YARGITAY KARARLARI DERGİSİNİN TEMMUZ 2022 YARGITAY KARARLARI SİTEMİZDE GÜNCELLENMİŞTİR. 6.11.2022 28 Kasım 2022
YARGITAY KARARLARI MART 2021- 07.07.2021 27 Temmuz 2021
YARGITAY KARARLARI OCAK VE ŞUBAT 2021 7 Temmuz 2021
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN 30 Aralık 2015
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN 6 Ocak 2016
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARININ (YEKA) TESPİTİ VE TAPU SİCİLİNDE BELİRTİLMESİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATI YAYIMLANDI 15.03.2023 21 Mart 2023
YURT DIŞINDA 12 YENİ TAPU TEMSİLCİLİĞİ AÇILIYOR 02.10.2020 10 Ekim 2020
YURT DIŞINDAN DÜZENLENEN VEKALETNAMELERDE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE ARANILACAK HUSUSLARA İLİŞKİN KILAVUZ YAYINLANDI 28.3.2022 26 Nisan 2022