İMAR UYGULAMALARI


Seminer Konusu : İmar

Eğitmen : Metin Yeşil

Tapu sicilinde imar uygulamaları, taşınmaz malikleri ve hak sahipleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereği yapılan imar uygulamaları, gerek taşınmazda gerekse mülkiyet yapısında önemi değişikliler meydana getirebilmektedir. Bu uygulamalar malik ve hak sahiplerinin muvafakatine ihtiyaç olmadan resen idare (belediye, bakanlık vb.) tarafından yapılmaktadır. İmar uygulamaları taşınmaz değerini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Bu nedenle tapu sicilinde imar uygulamalarını bilmek ve uygulamanın takibi önem arz etmektedir.
Seminerimizle Tapu sicilinde imar uygulamalarına yönelik güncel bilgilendirme de bulunulmaktadır.
 

Kalan Kontenjan : 30 Kişi
Salon Online İnternet
Süre 2 saat
Yeri Zoom Webinar
Tarih: Tamamlandı-->


Eğitmen - Metin Yeşil

1958 yılında Ankara’da doğdu. Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Yüksek Okulu ve İktisat Lisans eğitimi gördü.1976 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Sırasıyla Uşak, Beşiktaş, Eminönü ve Şişli Tapu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1997 yılında Tapumatik Makinesi faydalı model belgesini alarak, Eminönü Tapu Müdürlüğünde hizmete soktu. 2005 yılında kendi isteği ile Şişli Tapu Müdürlüğünden emekliye ayrılarak, E-Tapu Danışmanlık Eğitim ve Gayrimenkul Hizmetleri Ltd. Şti.’ni kurdu. www.e-tapu.com sitesi ile ilk kez internet üzerinden interaktif danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. 2008 yılında SPK Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Lisans belgesini aldı.2009 yılında İstanbul Ticaret Odası 24 Nolu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesine seçildi. 2011 yılında İstanbul Tapu Kadastrolular Dernek Başkanı oldu. 1988 yılında ilk basımı yapılan Tapu İşlemeleri Uygulaması ve Mevzuatı (9. baskı), 2005 yılında da Türk Medeni KanunununTapu Sicil Uygulamaları kitapları yayınlandı.Halen, E-Tapu Danışmanlık bünyesinde danışmanlık ve eğitim faliyetlerini sürdürmektedir.